Seminarer Spot on – Misjon 2021

Seminarer: 
Uten ord
Misjon i Nepal – diakoni blant marginaliserte Hvorfor er diakoni misjon? Hvem er de marginaliserte? Møter mennesker Jesus gjennom det diakonale arbeidet? Er det sammenheng mellom det diakonale arbeidet og den kraftige menighetsvekkelsen som har vært i Nepal?

De unådde – hvem er de?
Vår organisasjons misjonshistorie: nå de de unådde. Hvem er de unådde? Hvorfor har Normisjon først og fremst fokus på å nå de unådde? Hvor bor de unådde? Hvordan når vi dem som aldri har hørt evangeliet?  Er unådde kun de minste og fattigste? Hvordan når vi dem med evangeliet?

Retur
Hva kan vi lære av misjonsarbeidet ute i arbeidet vi driver hjemme? Skjønner vi vår egen kultur og vår egen tid? Snakker vi det språket andre skjønner? Er våre tradisjoner i veien for evangeliet? Skal vi tolke eller tilpasse for å kunne formidle evangeliet i vår tid og i vårt land? Er det å bygge relasjoner med andre det samme som å bli lik alle andre?

Glansbilde eller katastrofe?
Hva skaper engasjement for arbeidet ute? Hvordan formidler vi dette hjemme i Norge? Hvilket bilde tegner vi av misjonsarbeidet ute og av menneskene vi arbeider for, med og midt i blant? Gir de bildene vi viser og de historiene vi forteller det riktige bilde av det internasjonale arbeidet?

Alle mann på dekk
Avlyst

Bunad møter kaftan
Hvordan tilpasser man seg en annen kultur uten at det går på bekostning av det vi tror på? Hvilke utfordringer møter misjonærene i forhold til språk, kultur, tradisjoner og politikk. Med arbeidet i Senegal som eksempel.