«Snakk sant om livet»

Olaug Bollestad har vært politiker siden 2003. Hun har vært lokallagsleder, fylkesleder og nå partileder for KrF. Han har vært Landbruks –
og matminister og en kort periode også Barne – og familieminister. Hun er utdannet
intensivsykepleier.

Olaug Bollestad er frittalende, frodig og fargerik, og på mange måter en utypisk rikspolitiker. I 2021 kom boken «Snakk sant om livet», Bollestads historie fortalt til Kjersti Mjør. I boka, og i foredraget med samme navn, forteller hun om oppveksten som var sterkt preget av ei psykisk syk mor, om metoo-erfaringer i misjonsmiljøet og om hva som skjedde under «skjebnevalget» i 2018.
Ei eldre kvinne lærte den unge Olaug Bollestad at det er viktig å snakke sant om livet. Senere har hun forsøkt å leve opp til ambisjonen, både i familielivet, i politikken – og i dette foredraget.