Sommer på Strand

«Sommer på Strand – drive in edition» byr på konserter, Allsang på Strand, foredrag, Drive in bingo, sommermøter, gudstjenester og historiske turer i mindre grupper. Friluftsmøter kan arrangeres med inntil 200 personer og godt vær. Møter innendørs kan arrangeres med begrenset antall så en meters avstand kan ivaretas. Noen arrangement kan blir Drive-in ved dårlig vær. Bingo kjøres alltid Drive in. 

 17. mai: Drive in kl 12.45.
Salg av pølser, rømmegrøt og is fra kl 13.30
Fest kl 17. Påmelding
21. mai: Regionens dag. Møte kl 16. Søndagsmiddag fra 13-16
31. mai: Pinsegudstjeneste kl 18 og kl 20. Søndagsmiddag fra 13-16
21. juni: Søndagsmiddag fra 13-16
23. juni: St.Hans-feiring
5. juli: Sommer på Strand: Møte kl 12, taler Liv Eriksrød
Søndagsmiddag fra 13-16
Tur til Gamlefjell kl 14.30: tema «Håpet som brast»
Møte kl 16, taler Liv Eriksrød
7. juli: Drive in bingo kl 18. Tirsdagsmiddag på Strand 16-17.30
12. juli: Sommer på Strand: Møte kl 12, taler Svein Granerud
Søndagsmiddag fra 13-16
Tur til Brydeslottet kl 14.30: tema «Forbudt kjærlighet»
Møte kl 16, taler Svein Granerud
14. juli: Allsang i Strandkanten kl 19. «Bedehussanger». Arvid og Ragnhild Pettersen.
19. juli: Sommer på Strand: Møte kl 12, taler Preben Colstrup
Søndagsmiddag fra 13-16
Tur til Brydedammen kl 14.30: tema «Med is til Europa»
Møte kl 16, taler Preben Colstrup
21. juli: Drive in bingo kl 18. Tirsdagsmiddag på Strand 16-17.30
26. juli: Sommer på Strand: Møte kl 12, taler Sam Tore Bamle
Søndagsmiddag fra 13-16
Tur: Byvandring kl 14.30: tema «Jeg sladrer til presten»
Møte kl 16, taler Sam Tore Bamle
28. juli: Konsert kl 19. Jan-Tore Saltnes
2. august: Sommer på Strand: Møte kl 12, taler Svein-Tony Gårdsø
Søndagsmiddag fra 13-16
Tur til Minnehallen, Stavern kl 15: tema «Auld Lang Syne»
11. august: Allsang i Strandkanten kl 19. «Sommerstemninger». Ingunn Aas Andreassen m.fl.