Strandtorget 21.-22. oktober 2020

Det er mange som har ønsket salgsbord og vi har nå ikke plass til flere. Det er mulig å sette seg på venteliste. Ta kontakt om det er aktuelt.

Strand arrangerte Strandtorget første gang høsten 2019 med over 20 utstillere.
Her var det alt fra håndarbeider, grønnsaker, malerier, velværeprodukter med mer.

I mars forsøkte vi oss på nytt, men det måtte avlyses som så mye annet denne våren. Nå prøver vi oss igjen. Vi har god plass og tar alle mulige hensyn når det gjelder smittevern.

Lager du ting for salg? Eller selger du produkter for eget eller andres firma? Da er kanskje dette noe for deg?

På forhånd har vi gjort klar salgsbord til hver selger(2 x 120 cm x 80 cm). Salgsbordene vil være plassert i møtesalen og spisesalen på Strand. Vi står for markedsføring gjennom lokal avis, nettsider og facebook. Det vil også bli sendt ut informasjon til lokale Normisjons-fellesskap (Strand eies og drives av Normisjon).  Alle utstillere vil få tilsendt løpesedler som de kan spre videre gjennom sine kanaler. Viktig at navn, telefonnummer, e-post og hva man skal selge oppgis ved påmelding.

Det koster ingenting å stille med salgsbord. Vi ønsker heller at hver utstiller gir to av sine salgsprodukter (evt noe annet) til en utlodning som vil foregå under Strandtorget. Det vil være kafeteria begge dager. Åpningstiden for Strandtorget er kl.12.00-19.00.

Ta kontakt om du ønsker å ha salgsbord.

Telefon: 406 03 097
E-post: gunn.marit.selle@normisjon.no