Tiltak i forbindelse med cornaviruset

Vi kan alle bidra til å begrense smitten. Det samfunnsansvaret tar vi i fellesskap.

Regionale arrangement de nærmeste 14 dagene avlyses. Lokale Normisjons-foreninger og Norkirker følger også de råd som gis av Folkehelseinstituttet (FHI) og sentrale og lokale helsemyndigheter.

Regionalt har vi pr. i dag ikke tatt stilling til hva vi gjør med arrangementer etter påske. Her vil vi forholde oss til råd som blir gitt av FHI og myndighetene.