Tønsberg – Kjøpmannskjær

Tønsberg torv, Øvre Langgate, Tjømegaten, Prestegaten, Kaldnes bro, Gjennom Teieskogen, Prestrud gård, Kirkeveien, Hovlandveien, Brattårveien,  Torbjørnrødveien, Kirkeveien, Kirkeveien 578 Kjøpmannskjær