Trovassli leirstad

Adresse:
Trovassvegen 80
3890 Vinje

Poeng: 3

Turområder og severdigheter:
• Eidsborg stavkyrkje.
• Telemarkskanalen og Dalen hotell.
• Mjonøy bakeri.
• Rauland med Møsvatn.
• Øyfjell bygdemuseum.
• Rjukan/Gaustadtoppen.