Mali

Fargerike, gjestfrie og familieorienterte – en arv fra malinkéeriket

Den svært fargerike, gjestfrie og familieorienterte befolkningen i Mali bor i landområder som ligger på grensen mellom ørken og savanne.

Dette gjør området utsatt for tørke. Politisk ustabilitet, stor utbredelse av analfabetisme og høy arbeidsledighet legger en demper på levekårene. Opprørsgrupper har kontroll over store deler av landet og i store områder er det farlig å reise. I møte med islamistiske grupper prøver kristne kirker å peke på en bedre fremtid for Mali.  

Normisjon har arbeidet i Mali i over 40 år , og det er etablert en egen nasjonal kirke. Det jobbes fortsatt med å styrke selvstendigheten til de ulike menighetene og trene lederne deres. Målet er at malierne selv skal ta evangeliet videre til nye folkeslag.  

Vi har jobbet med bibeloversetting slik at folket kan lese Bibelen på eget morsmål og det tilbys teologisk opplæring gjennom en bibelskole Normisjon støtter. I tillegg drives det er variert diakonalt arbeid.  

Normisjon i Mali – 341000

Gi en gave

Prosjekter

Bibelen på hjertespråket

For arbeid i Mali og Senegal er det helt avgjørende å ha Bibelen på lokalspråket.

Read article "Bibelen på hjertespråket i Mali"

Misjonale kirker

Mali har under én prosent evangeliske kristne, som understreker behovet for menighetsbyggende arbeid slik at evangeliet kan bringes videre i ord og gjerning.

Read article "Misjonale kirker i Mali"

Liv og helse

Gjennom ulike mindre diakonale prosjekter kan vi bringe godhet inn i andre menneskers liv og gi fremtidshåp. 

Read article "Liv og helse i Mali"

Ledere for fremtiden

Normisjon jobber for å bygge selvstendige kirker som formidler evangeliet. Siden kirken i Mali er ung er fokuset på disippelskap, ledelse og teologi.

Read article "Ledere for fremtiden i Mali"

Nyheter fra Mali

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

Fikk være med og døpe den første kristne i landsbyen

Etter nesten 10 år med såarbeid har en malinke valgt å tro på Jesus som sin frelser. Denne påsken minnes vi om at Jesus overvant det onde en gang for alle, skriver vår utsending i Senegal.

Read article "Den første kristne i landsbyen"

En av de første med presteutdanning

Vincent fra Mali blir en av de første pastorene i samarbeidskirken vår med teologiutdanning.

Read article "Drømte om å bli pastor"