Mali

Fargerike, gjestfrie og familieorienterte – en arv fra malinkéeriket

Den svært fargerike, gjestfrie og familieorienterte befolkningen i Mali bor i landområder som ligger på grensen mellom ørken og savanne.

Dette gjør området utsatt for tørke. Politisk ustabilitet, stor utbredelse av analfabetisme og høy arbeidsledighet legger en demper på levekårene. Opprørsgrupper har kontroll over store deler av landet og i store områder er det farlig å reise. I møte med islamistiske grupper prøver kristne kirker å peke på en bedre fremtid for Mali.  

Normisjon har arbeidet i Mali i over 40 år , og det er etablert en egen nasjonal kirke. Det jobbes fortsatt med å styrke selvstendigheten til de ulike menighetene og trene lederne deres. Målet er at malierne selv skal ta evangeliet videre til nye folkeslag.  

Vi har jobbet med bibeloversetting slik at folket kan lese Bibelen på eget morsmål og det tilbys teologisk opplæring gjennom en bibelskole Normisjon støtter. I tillegg drives det er variert diakonalt arbeid.  

Normisjon i Mali – 341000

Gi en gave

Prosjekter

Bibelen på hjertespråket

For arbeid i Mali og Senegal er det helt avgjørende å ha Bibelen på lokalspråket.

Read article "Bibelen på hjertespråket i Mali"

Misjonale kirker

Mali har under én prosent evangeliske kristne, som understreker behovet for menighetsbyggende arbeid slik at evangeliet kan bringes videre i ord og gjerning.

Read article "Misjonale kirker i Mali"

Bedre fremtid

Gjennom ulike mindre diakonale prosjekter kan vi bringe godhet inn i andre menneskers liv og gi fremtidshåp. 

Read article "Håp om en bedre fremtid i Mali"

Ledere for fremtiden

Normisjon jobber for å bygge selvstendige kirker som formidler evangeliet. Siden kirken i Mali er ung er fokuset på disippelskap, ledelse og teologi.

Read article "Ledere for fremtiden i Mali"

Nyheter fra Mali

Bibelen på kasonkè er ferdig

Torsdag kunne Normisjons oversettelsesteam sende Bibelen på kasonké til oppsett for å bli bok.

Read article "Bibelen på kasonké er ferdig!"

Malinkéenes bibelmåned

Når jordbrukssesongen er ferdig, møtes bønder i Mali til bibelkurs i fire uker.

Read article "Malinkéenes bibelmåned"

– Takk Gud, for dieselaggregatet

Det begynner å bli varmt i Mali, som nærmer seg den varmeste sesongen i året. Les ny blogg fra utsending, Therese Glendrange.

Read article "På vei inn i varmetiden"