Bangladesh

Evangeliet gjennom ord og handling

Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land. Det naturskjønne og elverike lavlandet har et fruktbart jordsmonn, men er også svært utsatt for flom og sykloner.

Høye fødsels- og dødsrater har resultert i en svært ung befolkning. Mange kan ikke lese og skrive, og minoritetsbefolkningen behersker ikke landets offisielle språk, Bengali. 

Siden utskillelsen fra India i 1947 og uavhengighet fra Pakistan i 1971, har landet vært preget av politisk uro, som igjen har ført til mange omveltninger. De siste årene har situasjonen vært stabil selv om man frykter en fremvekst av ekstremistgrupper. Levekårene er ekstra dårlige for jenter og kvinner samt etniske og religiøse minoriteter. 

Vi ønsker å formidle evangeliet i Bangladesh gjennom ord og handling. Her bor verdens største unådde folkeslag, bengalerne, som i realiteten er en språkgruppe med over 400 folkeslag. Normisjon har et særlig fokus på minoriteter og sårbare grupper. Derfor støtter vi lokale partnere som driver både diakonalt, menighetsbyggende og evangeliserende arbeid som rettes spesielt mot disse. Samtidig ønsker vi at våre kirkelige samarbeidspartnere skal utfordres til å være misjonale kirker med fokus på å nå unådde folkeslag. 

Normisjon i Bangladesh – 322000

Gi en gave

Prosjekter i Bangladesh

Like mye verdt

På syskolen i Bangladesh gis jenter mulighet til inntekt.

Read article "Like Mye Verdt i Bangladesh"

Misjonale kirker

I Bangladesh er under 1 % kristne. Hvordan være kirke i en slik kontekst og hvordan når vi ut til nye generasjoner og folkeslag?

Read article "Misjonale kirker i Bangladesh"

Trygg barndom

Det er ikke en selvfølge at mor og far selv har hatt gode rollemodeller og noen ganger trenger man hjelp til å bryte en ond sirkel.

Read article "Trygg barndom i Bangladesh"

Håp gjennom utdanning

Utdanning til barn og unge er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe nød og gi like muligheter.

Read article "Håp gjennom utdanning i Bangladesh"

Nyheter fra Bangladesh

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

Vold mot små barn går i arv

Vårgaven 2023.

Read article "Vold mot små barn går i arv. Det kan du forhindre!"

Millionbyen Dhaka

Generalsekretæren og flere kom nylig hjem fra en åtte dages rundreise for å se på Normisjons arbeid i Bangladesh. 

Read article "Gode møter med mennesker fra misjonsfeltet i Dhaka"