Bangladesh

1 million rickshawer ruller nedover Dhakas gater

Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land. Det naturskjønne og elverike lavlandet har veldig fruktbart jordsmonn men er også svært utsatt for flom og sykloner. Høye fødsels- og dødsrater har resultert i en svært ung befolkning. Nesten halvparten kan ikke lese og skrive.

Politisk uro helt siden utskillelsen fra India i 1947 og uavhengighet fra Pakistan i 1971, har ført til mange omveltninger og stadige statskupp. Levekårene er ekstra dårlige for jenter/kvinner samt etniske og religiøse minoriteter.

Normisjon ønsker å formidle evangeliet i Bangladesh gjennom ord og handling. Derfor støtter vi lokale partnere som driver både diakonale, menighetsbyggende og evangeliserende arbeid som er spesielt rettes inn mot jenter/kvinner og urfolk.

Gi en gave

Prosjekter i Bangladesh

Disippelskap, ledelse og teologi i Bangladesh

Normisjons samarbeidsland i Asia ligger i det området i verden med lavest andel kristne, det såkalte 10/40-vinduet. Asia-basen ønsker å styrke og utruste kristne som kan snu denne trenden.

Read article "Disippelskap, ledelse og teologi i Bangladesh"

Like Mye Verdt

Hver femte jente blir offer for barneekteskap. Denne skadelige praksisen bryter med jenters rettigheter til helse, utdanning og muligheter. Du kan stoppe det!

Read article "Like Mye Verdt"

Martin Luther College

Jenter, fattige og unge fra urfolksgrupper stiller ofte bakerst i køen om en skoleplass. Gjennom den videregående skolen Martin Luther College i Bangladesh ønsker Normisjon å tilby disse bedre fremtidsutsikter.

Read article "Martin Luther College"

Menighetsbygging og evangelisering i Bangladesh

I Bangladesh er 9 av 10 muslimer. Under 1 % er kristne, og åpen evangelisering tolereres ikke. Normisjon er med å støtter tre lokale kirkesamfun som i all hovedsak tilhører marginaliserte folkegrupper. Vi ønsker å hjelpe disse kirkene til å bli stadig mer misjonale og bygge gode ledere.

Read article "Menighetsbygging og evangelisering i Bangladesh"

Samfunnsutvikling i Bangladesh

Kvinner opplever diskriminering og urfolk presses til å pantsette sine jordeiendommer. Normisjon ønsker å utjevne de store sosiale og økonomiske forskjellene og bekjempe urettferdighet.

Read article "Samfunnsutvikling i Bangladesh"

Utdanning i Bangladesh

Barn og unge fra underprivilegerte og marginaliserte grupper som jenter, fattige, etniske og religiøse minoriteter har ikke like muligheter til skolegang som andre. I tillegg går under halvparten av barn i Bangladesh på skole etter 6. klasse. Det ønsker vi å endre. 

Read article "Utdanning i Bangladesh"

Nyheter fra Bangladesh

Aksjon mot fattigdom

Onsdag 5. desember sparker Normisjon i gang sin aller første TV-aksjon – direkte på internett! Normisjons aller første TV-aksjon blir å se på tv.normisjon.no og på Normisjons Facebook-side fra klokka 19.30 onsdag 5. desember.

Read article "Aksjon mot fattigdom"

Håpets hus

– Moren min hatet meg, sier Shilpi. Før hun ble giftet bort som 15-åring solgte foreldrene henne gjentatte ganger til overgripere. Nå er hun 18 år, mor og allerede enke. Hos Basha har hun opplevd at hjelpeløshet snus til håp.

Read article "Håpets hus"

Ny tilnærming til misjon

Under ledelse av Gladstone Kumar har Normisjons Asiabase stått i spissen for en ny tilnærming til misjon i Sør-Asia. – Vi tror at Gud er en gud for nye strategier, sier Gladstone.

Read article "Ny tilnærming til misjon"