Normisjon satser i Senegal – Ettåringer

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Arbeidet er ledet av en direktør som bor i Mali. Normisjon er tilstede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket. I Senegal har Normisjon og Ungdom i Oppdrag stasjonert to norske barnefamilier med tilsammen 5 barn, i tillegg til to ettåringer. Fra høsten 2019 ønsker vi å utvide teamet i Senegal, og har i den anledning følgende ledige stillinger:

En enhet med opptil to personer fra høsten 2019

En enhet med opptil to personer fra 2020

En lærerstilling fra høsten 2019

To ettåringsstillinger fra høsten 2019

Samtlige utsendinger vil bo og arbeide sammen i småbyen Kedougou i Senegal, øst i Senegal. Byen ligger i en fattig region, og har et varmt klima. Det er regntid fra juli til september. De norske familiene bor i hvert sitt hus. På samme tomt som det ene huset, er det gjesteleiligheter hvor ettåringene vil bo. Byen har god internett-dekning, og et generelt svært lavt prisnivå.

Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner. Byen har et greit utvalg av matvarer og andre produkter, både i butikk, og på markedet. Det presiseres likevel at utvalget kan oppleves noe mangelfullt for nordmenn. Det finnes noen muligheter for å drive idrett som jente, og gode muligheter for gutter. Videre finnes det hotell i byen med restaurant og bademuligheter.

Ettåringer

Som ettåring vil arbeidsoppgavene bestå i å passe barna; involvere dem i lek, fysisk aktivitet og andre aktiviteter som er utviklende for dem. Normisjon leier delvis et eget område som brukes til barnehage på dagtid. Ettåringene skal så langt som mulig hjelpe ungene å trives og fungere i nabolaget, både seg imellom og med lokale lekekamerater.

Personene vi ser etter må være over 20 år og ha fullført videregående opplæring. Videre må du være:

  • glad i små barn og trives sammen med dem
  • ansvarsfull
  • trygg og omsorgsfull
  • motivert for å bo i Afrika
  • sosial og selvstendig

Det er en fordel med kunnskap i fransk, eller et ønske om å lære fransk, samt noe kjennskap til andre kulturer/evt. tverrkulturell erfaring. I tillegg er det positivt med erfaring fra arbeid med barn, samt å like fysisk aktivitet. Søker må  identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument og kunne levere politiattest.

Vilkår: lønn 5000 per måned, fri bolig m/oppvarming (inkludert evt. skatt på grunn av at fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver), internett, volontørkurs (ved utreise i august) og førstehjelpskurs før utreise. Normisjon dekker også utgifter til reise, visum, vaksine, forsikring og helseundersøkelse ved utreise og hjemkomst.

Søknadsfrist: Løpende, og senest 31. mars. Ønsket oppstart august 2019.

Spørsmål og søknad kan rettes til Mali og Senegal-ansvarlig Bjørnar Lindeberg Lemvik, tlf. 40 83 05 29/ e-post bjornar.lemvik@normisjon.no