Ledige stillinger

Normisjon søker controller

Normisjon søker controller/økonomirådgiver til felleskontoret i Oslo.

Read article "Normisjon søker controller/økonomirådgiver"

Øya søker ettåringer

Øya videregående skole søker 2 ettåringer i 100 % stilling som miljøarbeidere mot neste skoleår.

Read article "Søker 2 ettåringer i 100% stilling som miljøarbeidere"

Gjennestad søker lærere

Gjennestad videregående skole i Sandefjord søker dyktige lærere. Søk i dag!

Read article "Gjennestad søker lærere"

Regionleder Region Trøndelag

Normisjon Region Trøndelag søker regionleder i 100 % stilling.

Read article "Søker regionleder"

Søker vaktmester

Gjennestad Drift søker vaktmester i 100 % fast stilling. Søk nå!

Read article "Søker vaktmester"

Teknisk personell

Gjennestad Drift søker teknisk personell i 100 % stillinger.

Read article ""