Ledige stillinger

Utsendinger til Senegal

For å realisere Normisjons strategiske satsing på arbeid i Senegal, søker vi nå to enheter til Senegal, med oppstart henholdsvis høsten 2019 og i løpet av 2020.

Read article "Normisjon satser i Senegal – Utsendinger"

Ettåringer til Senegal

Normisjon søker to ettåringer til arbeidet i øst-Senegal

Read article "Normisjon satser i Senegal – Ettåringer"

Lærer til Senegal

For å realisere Normisjons strategiske satsing på arbeid i Senegal, søker vi nå en lærer for barna til utsendingene i landet, med oppstart høsten 2019.

Read article "Normisjon satser i Senegal – Lærer"

Miljøarbeidere på Tomb

Internatet på Tomb trenger miljøarbeidere for skoleåret 2019-2020.

Read article "Miljøarbeidere på Tomb"

Ettåringer på Øya

Inntil to hele stillinger som ettåring ved Øya videregående skole

Read article "Ettåringer på Øya"

Utsending til Mali

Normisjon søker kandidater til en treårig 100% prosjektstilling, med mulighet for forlengelse.

Read article "Utsending til Mali"