Slik sender du faktura til Normisjon

 

Vi foretrekker EHF faktura (Elektronisk Handelsformat).

Normisjon har organisasjonsnummer 860 474 522.

Postadressen er: Normisjon, Pb. 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

 

Faktura på e-post:

Dersom du som leverandør sender faktura på e-post så skal alle fakturaer sendes direkte til vårt fakturamottak, KNIF Regnskap: receiveKNIF@compello.com

 

Merking av fakturaer:

Alle fakturaer må merkes tydelig med referanse, dvs. enten med et navn (for- og etternavn) og evt. avdeling eller prosjekt dette gjelder. Men det er viktig at Normisjon står på første adresselinje.

 

Har du spørsmål til dette så kan du kontakte Normisjon på e-post normisjon@normisjon.no