Våre prosjekter

Vi ønsker å spre gode nyheter til hele verden! Her kan du lese om vårt spennende arbeid. Er du med på laget?

Jesus Til Alle

6500 folkegrupper i verden har under 2 % kristne. Normisjon drømmer om at alle skal bli kjent med Jesus. Vil du være med å gi evangeliet til de som ikke har hørt?

Read article "Jesus Til Alle"

Ut Av Fattigdom

Halvparten av menneskene på jorda lever i fattigdom. FN har gjort «Ingen fattigdom» til sitt første globale mål innen 2030. Gjennom Normisjons arbeid kan du bidra til det!

Read article "Ut Av Fattigdom"

Like Mye Verdt

Hver femte jente blir offer for barneekteskap. Denne skadelige praksisen bryter med jenters rettigheter til helse, utdanning og muligheter. Du kan stoppe det!

Read article "Like Mye Verdt"

Samfunnsutvikling i Mali

Det er lite håp om en god fremtid i Tomora kommune i Mali. Derfor forlater mange unge menn sine hjemsteder. De setter kursen nordover, mot Middelhavet, mot Europa. Svært få når frem, og hjemme i Tomora er det ingen igjen.

Read article "Samfunnsutvikling i Mali"

Menighetsbygging og evangelisering i Thailand

Read article "Menighetsbygging og evangelisering i Thailand"

Mental helse i Bhutan

I Bhutan er hjelpetilbudet for psykisk syke lite utbygd og det har vært jobbet lite med forebygging. Samtidig øker forekomsten av psykisk sykdom og selvmord blant unge. 

Read article "Mental helse i Bhutan"

Historymakers i Kambodsja

Prosjektet Historymakers ønsker å hjelpe unge mennesker til å utvikle sitt potensial. Hovedaktiviteten er å gi unge fra fattige landsbyer et trygt bosted på internat for å kunne studere.

Read article "Historymakers i Kambodsja"

Bekjemp vold mot kvinner i Nepal

I Bajhang, et av landets vestligste provinser er vold mot kvinner et stort problem. I tillegg fører den tradisjonelle praksisen chaupadi til store psykiske og fysiske påkjenninger for kvinner, av og til med dødelige konsekvenser.

Read article "Bekjemp vold mot kvinner i Nepal"

Pionerarbeid i Senegal

Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. I denne regionen finnes en folkegruppe som kalles malinké, et flott og gjestfritt folk. Svært få blant malinkéfolket har fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16). De har heller ikke hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Read article "Pionerarbeid i Senegal"

Samfunnsutvikling i Nepal

Barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsgrupper blir nedprioritert og diskriminert i Nepal. Dette ønsker Normisjon å gjøre noe med.

Read article "Samfunnsutvikling i Nepal"

Okhaldhunga sykehus

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Read article "Okhaldhunga sykehus"

SAT-7

Befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika har få muligheter til å bekjenne en kristen tro. Mange kristne blir undertrykt og utstøtt fra familiene sine. Flere land opplever at det blir færre og færre kristne.

Read article "SAT-7"

En generasjon som ikke går på skole

Yana, Anas og Liliane har vært på flukt i tre år. De har ikke sett en lærer eller en skolebok sidene de måtte rømme fra hjemmet sitt. Søskenflokken har søkt tilflukt i en flyktningleir i Kurdistan i Irak.

Read article "En generasjon som ikke går på skole"