Våre prosjekter

Vi ønsker å spre gode nyheter til hele verden! Her kan du lese om vårt spennende arbeid.

Jesus Til Alle

6500 folkegrupper i verden har under 2 % kristne.

Read article "Jesus Til Alle"

Ut Av Fattigdom

FN har gjort «Ingen fattigdom» til sitt første globale mål innen 2030. Gjennom Normisjons arbeid kan du bidra til det!

Read article "Ut Av Fattigdom"

Inkluderende lokalsamfunn

I Nepal er det fortsatt mye skam knyttet til det å ha funksjonsnedsettelser. I 2020 startet derfor et nytt prosjekt som drives ut i fra Okhaldhunga sykehus. Prosjektet skal drive holdningsendrende arbeid og fremme rettigheter.

Read article "For barn og voksne med funksjonsnedsettelser"

Menighetsbygging og evangelisering i Thailand

Read article "Menighetsbygging og evangelisering i Thailand"

Mental helse i Bhutan

I Bhutan er hjelpetilbudet for psykisk syke lite utbygd og det har vært jobbet lite med forebygging. Samtidig øker forekomsten av psykisk sykdom og selvmord blant unge. 

Read article "Mental helse i Bhutan"

Historymakers i Kambodsja

Prosjektet Historymakers ønsker å hjelpe unge mennesker til å utvikle sitt potensial. Hovedaktiviteten er å gi unge fra fattige landsbyer et trygt bosted på internat for å kunne studere.

Read article "Historymakers i Kambodsja"

Bekjemp vold mot kvinner i Nepal

I Bajhang, et av landets vestligste provinser er vold mot kvinner et stort problem. I tillegg fører den tradisjonelle praksisen chaupadi til store psykiske og fysiske påkjenninger for kvinner, av og til med dødelige konsekvenser.

Read article "Bekjemp vold mot kvinner i Nepal"

Pionerarbeid i Senegal

Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. Svært få blant malinké- og kassonke-folket har fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16). De har heller ikke hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Read article "Pionerarbeid i Senegal"

Samfunnsutvikling i Nepal

Barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsgrupper blir nedprioritert og diskriminert i Nepal. Dette ønsker Normisjon å gjøre noe med.

Read article "Samfunnsutvikling i Nepal"

Okhaldhunga sykehus

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Read article "Okhaldhunga sykehus"

SAT-7

Befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika har få muligheter til å bekjenne en kristen tro. Mange kristne blir undertrykt og utstøtt fra familiene sine. Flere land opplever at det blir færre og færre kristne.

Read article "SAT-7"

Disippelskap, ledelse og teologi i Mali

Normisjon jobber for å bygge selvstendige kirker som formidler evangeliet. Siden kirken i Mali er ung er fokuset på disippelskap, ledelse og teologi særdeles viktig.

Read article "Disippelskap, ledelse og teologi i Mali"