Til inspirasjon

Nåden

«Nåden holder i liv og i død, fordi den er knyttet til den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus». Andakt av Jann Even Andresen (publisert i Panorama nr. 6-2019).

Read article "Nåden"

Julens skjulte skatter

Kan hyrdenes forventning til hva de skulle finne i stallen, sammenlignes med et lite barn som gleder seg til jul? Hentet fra Panorama nr. 9-2018

Read article "Julens skjulte skatter"

Ladepausen

De siste årene har jeg vært sammen med noen bileiere som er veldig opptatt av bilens behov. De tenker og snakker: Trenger den å lades nå? Hvor langt kommer den med strømmen den har nå? Skal jeg legge inn ladepause underveis? Hentet fra Panorama nr. 8-2018

Read article "Ladepausen"