Gamlefjell

Flyttet fra 13. mai:

Vi markerer at det er 150 år siden selfangeren ”Haabet” forliste utenfor Jan Mayen. Hva som var så spesielt med denne ulykken og hvorfor vi markerer det på Strand, kan du lese mer om her.

Hovedmarkeringen for ”Haabets” forlis skjer ved en friluftsgudstjeneste på Gamlefjell kl. 16.30. Blant de mange som vil delta under denne gudstjeneste nevnes generalsekretæren i Normisjon, ordføreren i Sandefjord, prosten i Sandefjord og kantoren på Nøtterøy. Under gudstjenesten vil det også bli avduket en minneplate om ulykken.

Dagen starter med søndagsbuffet på Strand fra kl 13, så følger gudstjeneste og kl 18.00 blir det kirkekaffekåseri på Strand, tema: «En sjørøver går i land…».

Hvem kan komme?

Arrangementet er åpent for alle. Det tas forbehold om plassbegrensninger iht gjeldende smittevernregler. Oppmøte på Strand 30-60 minutter før gudstjenesten for registrering. Det tar ca 15 minutter å gå fra Strand til Gamlefjell.

Flyer med program kan du laste ned her

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, og generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga, deltar.