Løp for livet 2019 – program

Kristi Himmelfartsdag er det igjen klart for LØP FOR LIVET. I år løpes det for å samle inn penger til Normisjons prosjekt i Bangladesh – Like mye verdt – og Actas ledertrening for ungdom i vår region. Like mye verdt har som mål å hindre at jenter helt ned i 12/13-årsalderen blir giftet bort. Vi tror at dette bl.a. kan forebygges ved å gi jenter like rettigheter til utdannelse som gutter. Gjennom Like mye verdt støtter vi derfor utdannelse for jenter i Bangladesh.

Et av mange høydepunkt denne dagen er selvfølgelig selve løpet. Vi håper at så mange som mulig deltar på dette. Du løper eller går i det tempo som passer best for deg. Hver løper skaffer selv egne sponsorer. Ta kontakt med familie, venner, arbeidskollegaer, treningskamerater … og hør om de vil være med å sponse deg med et beløp pr. runde eller en fast sum for hele løpet. Får du f.eks. 10 sponsorer som hver har lovet å sponse deg med kr.10,- pr. runde og du løper 8 runder, så har du alene skaffet kr.800 til prosjektene vi løper for. ”Mange bekker små gjør en stor Å.”

Alle barn og ungdommer som deltar på gudstjenesten og/ eller familiemøte får et gratis lodd. Etter hver av disse samlingene trekker vi vinneren av en gratis sommerleir i regi av Acta VeBu til en verdi av kr.1500.

Velkommen til Strand 30. mai!

Velkommen til alle generasjoner!