Loppemarked og Markedsdager

Lange køer og en skikkelig ”loppespurt” var starten på både Loppemarkedet på Gjennestad vgs. og Markedsdagene på Strand leirsted og gjestegård. Begge markedene hadde godt med besøk. Noen mener at køen på Gjennestad var opp mot 60 meter før teltdukene ble åpnet og markedet var i gang.

Full fart etter åpning av loppemakedet på Gjennestad. Foto: Norvald F

To helger på rad nå i september/ oktober har regionen arrangert loppemarkeder. Dette hadde ikke vært mulig uten stor innsats fra godt over 100 frivillige. Begge steder begynte planleggingen tidlig, og det var ikke få som brukte hele uka i forkant til å gjøre alt klart til markeder.

Salg av grønnsaker på markedsdagene. 

Salg av grønnsaker er noe som skiller våre markeder ut fra andre. Gavmilde bønder fra Nøtterøy og Kvelde gir store mengder grønnsaker og mange kommer ene og alene for å kjøpe grønnsaker på markedene.

Inntektene på Loppemarkedet på Gjennestad vgs. går til Normisjons arbeid blant barn, ungdom og voksne i regionen. Inntektene på Markedsdagene på Strand går til å videreutvikle stedet som regionens leir – og misjonssted. I år kom det inn rett i underkant av kr.300.000,- på de to markedene.

Stor takk til alle som bidro og til Gjennestad vgs. som lot oss få bruke skolens område også i år. 

Svein-Tony