Praktisk info

Her finner du litt praktisk info, oppdateringer vil skje fortløpende. Ta gjerne kontakt med oss på kontoret dersom du har spørsmål.

Alle har ansvar for seg og sitt på turen. Etappene er satt og det vil være arrangement på en del steder. Vi har satt opp forslag på overnattingssteder, men hver enkelt ordner overnatting og mat selv. Det er også mulig å sjekke Airbnb i området. Overnattingsstedet bør være forholdsvis nær ruta.

Vi vil hver dag ha en bil som frakter bagasje fra overnattingssted til neste sted. En behøver derfor ikke bære mer enn det en trenger på selve gåetappen.
Bilen vil være tilgjengelig hele dagen dersom noen må bryte etappen av en eller annen grunn og trenger å bli hentet.

Dagsetappene har litt forskjellige lengder og vi tenker å holde et jevnt tempo på ca 4-4,5 km/t. Vi vil legge inn noen pauser, men det blir ikke stopp for å se på hver minste interessante detalj vi passerer. En er fri til å gå i eget tempo, sykle, løpe el.l. men fellesarrangement er lagt opp etter tempo som nevnt over.  


Go-for-it-vettregler

  1. Planlegg turen og meld deg på etappen du har tenkt å gå
  2. Vurder etappen etter evne og forhold
  3. Ta hensyn til de du går sammen med
  4. Vær forberedt på mye humør, men også svette og tårer
  5. Ta kun med det du trenger for gåturen, det andre fraktes med bil
  6. Det er gjort trygge veivalg, mest mulig utenfor hovedvei. Et par strekninger blir det biltransport
  7. Kjentmann som er med vet alltid hvor vi er
  8. Bryt i tide, det er ingen skam å tilkalle bil hvis du ikke kan gå lenger
  9. Gå rolig, men jevnt. Sørg for egnet overnatting når etappen er over.