Praktisk info

Her finner du litt praktisk info, oppdateringer vil skje fortløpende. Ta gjerne kontakt med oss på kontoret dersom du har spørsmål.

Alle har ansvar for seg og sitt på turen. Etappene er satt og det vil være arrangement på en del steder.

Overnatting: Vi overnatter på forsamlingshus noen steder med madrass på gulvet. Her er alle velkommen til å overnatte, pris 100 kr pr natt. Mer info om steder her.
Ellers ordner hver enkelt overnatting selv. Sjekk Airbnb og hotell i området. Det er selvfølgelig mulig å bo hjemme for dem som bor i nærheten.

Mat: Når det gjelder mat, ordner hver enkelt dette selv, også de som skal overnatte. Det er lurt å tenke på at en ikke har mulighet for å holde mat kald i løpet av dagen. Polarbrød og tubeost fungerte godt i fjor.
Flere av etappene er så korte at en ikke trenger mer enn en mellombar el.l. underveis i tillegg til drikke. Det er opp til hver enkelt om en vil smøre med seg niste. Er det kafe/bensinstasjon langs veien, kan en innom disse for et lite påfyll. Det er noe servering på enkelte arrangement, se arrangementsoversikten. Pris for denne serveringen varierer fra 0 til 180 kr.

Bagasje: Vi vil hver dag ha en bil som frakter bagasje fra overnattingssted til neste sted. En behøver derfor ikke bære mer enn det en trenger på selve gåetappen.

Etappene: Dagsetappene har litt forskjellige lengder og vi tenker å holde et jevnt tempo på ca 4-4,5 km/t. Vi vil legge inn noen pauser, men det blir ikke stopp for å se på hver minste interessante detalj vi passerer. En er selvfølgelig fri til å gå i eget tempo, sykle, løpe el.l., men fellesarrangement er lagt opp etter tempo som nevnt over med ganske god margin.  

Parkering m.m.: Det er god parkering ved Helgeroa bedehus som kan benyttes første dagen. For de som skal være med på enkeltetapper eller drar hjem hver kveld, foreslås det å gjøre avtaler med familie/venner om å bringe og hente. En kan også gjøre avtale med andre som går der èn har bilen ved avgangsstedet og den andre ved etappens slutt.


Go-for-it-vettregler

  1. Planlegg turen og meld deg på etappen du har tenkt å gå
  2. Vurder etappen etter evne og forhold
  3. Ta hensyn til de du går sammen med
  4. Vær forberedt på mye humør, men også svette og tårer
  5. Ta kun med det du trenger for gåturen, det andre fraktes med bil
  6. Det er gjort trygge veivalg, mest mulig utenfor hovedvei.
  7. Kjentmann som er med vet alltid hvor vi er
  8. Bryt i tide, det er ingen skam å tilkalle bil hvis du ikke kan gå lenger
  9. Gå rolig, men jevnt. Sørg for egnet overnatting når etappen er over.