Like Mye Verdt

Like Mye Verdt er en samlebetegnelse på Normisjons prosjekter med fokus på jenters og kvinners rettigheter i Bangladesh, India og Nepal. Prosjektene fokuserer på utdanning, selvhjelpsgrupper, rehabilitering og yrkesopplæring til jenter og kvinner utsatt for prostitusjon og menneskehandel.

Prosjektnummer: 300002

Normisjons prosjekter som går under Like Mye Verdt:

Trygg Barndom i Bangladesh
International Child Development Program (ICDP)

Trygg Barndom er et nyere prosjekt med mål om å hjelpe foreldre med å gi omsorg til barna sine. Hovedkomponenten i prosjektet er ICDP-trening til forskjellige organisasjoner som jobber for å bedre barns oppvekstkår. ICDP er et foreldreveiledningsprogram som er spesialdesignet for familier som strever fordi at de har vært gjennom og opplever ekstremt vanskelige livssituasjoner.

Dette er gjerne kvinner som har vært utsatt for menneskehandel, som bor i bordell eller foreldre som jobber 12 timers-dager i klesindustrien.

Bekjemp vold mot kvinner i Nepal

I Bajhang er vold mot kvinner et stort problem. I tillegg fører den tradisjonelle praksisen chaupadi til store psykiske og fysiske påkjenninger for kvinner, av og til med dødelige utfall.

Hindutradisjonen chaupadi tilsier at jenter og kvinner må bo adskilt under menstruasjon. Mange bor i skitne, kalde og utrygge uthus. Praksisen fører til store psykiske påkjenninger, sykdom og mangel på skolegang.

Gjennom samtalegrupper og veiledning ønsker Normisjons partner United Mission to Nepal å bekjempe disse praksisene slik at kvinnene og lokalsamfunnene kan gå en lysere fremtid i møte.

Utdanning i Bangladesh

Normisjon samarbeider med Sylhet Presbyterianske Synode (SPS) om 17 avsidesliggende barneskoler (1.-5. klasse) med totalt 900 elever. De fleste elevene har minoritetsbakgrunn. I tillegg driver SPS jenteinternat og gutteinternat, hvor elever bor fra 5.-10. klasse. Noen får også stipend for å dekke skolepenger. Dette gir elevene en trygg og god mulighet til å fortsette på skolen også etter 5.klasse.

Normisjon støtter to internat tilknyttet Martin Luther College (MLC) som prioriterer underpriviligerte og marginaliserte elever som jenter, fattige og etniske og religiøse minoriteter. Elevene kommer fra steder langt utenfor hovedstaden, hvor mange har flere dagers reisevei. Det er 100 plasser som er lette å fylle opp med lærevillige elever. Her får også elevene tilbud om å være en del av et kristent ungdomsmiljø.

Utdanning og yrkesopplæring i India

I India ønsker Normisjon å gi ungdommer utdanning og håp om en bedre fremtid! Her støtter vi en nyopprettet yrkesskole (LIMS). Her kan studentene velge mellom fag innen håndverk og design, media og IT, og forretningsutvikling. LIMS prioriterer jenter, minoritetsungdom og underprivilegerte grupper.

 

Gi en gave

Trykk her for å se filmen hvor tidligere Like Mye Verdt Ambassadør Jennie Sofie besøker Bangladesh

Derfor er Like Mye Verdt viktig

Forskning viser at jenter som får utdanning er den viktigste beskyttelsen mot barneekteskap og tidlig svangerskap. Jenter som ikke går på skole løper en betydelig større risiko for å bli giftet bort, enn jenter som går på skole.

Barneekteskap er et globalt problem som rammer 1 av 5 jenter. Over 12 millioner jenter giftes bort årlig før de fyller 18. Jenter blir mange steder ikke sett på som likeverdige. De blir sett på som en byrde av sine egne familier. I noen samfunn ser de på jenter som kvinner idet de får menstruasjon og mener de allerede da er klare for å gifte seg. Å være 17 år og ugift er i visse land sett på som et sosialt stigma.

Mer enn halvparten av jentene fra de fattigste familiene i lavinntektsland blir giftet bort som barn. Der fattigdommen er størst tenker mange familier at det å gifte bort datteren din er den beste løsningen for å komme seg ut av fattigdom.

Ifølge Verdensbanken og International Center for Research on Women, kan verdens land spare inn ufattelige 37 300 milliarder kroner i velferdsutgifter innen 2030 ved å droppe barneekteskap.

Jentene vil ha en mye større sjanse til å fullføre utdanningen hvis de får gå ferdig på skolen istedenfor å bli giftet bort. Med fullført utdanning bedres inntekter, kjøpekraft, ernæring og levestandard.

I tillegg får de som gifter seg som voksne, færre barn. Det betyr at befolkningsveksten reduseres. De som gifter seg som voksne har også lavere risiko for svangerskapskomplikasjoner, fødselsskader og spedbarnsdødsfall.

Det finnes ingen snarvei for å få slutt på barneekteskap, men første steg er å spre kunnskap. Jenter må få vite at de har egenverd og har rett til å si nei, og i tillegg la de få gå på skole.

Familiene deres må få innsikt i hva døtrene går glipp av når de giftes bort som barn, samt visshet om at jentene fortsatt er giftbare når de har blitt myndige.  Lokalsamfunn må stå sammen om å beskytte unge jenter (og gutter), og nasjonale myndigheter, religiøse ledere og skoler må være tydelige stemmer for barns rettigheter.

Nyheter om Like Mye Verdt

Sterke opplevelser i Bangladesh

Read article "Sterke opplevelser i Bangladesh"

Stolt av samarbeid

I Normisjon våger vi å prøve nye arbeidsformer for å virkeliggjøre vår visjon om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. «Heller krigsskader enn liggesår», er det muntlige og dagligdagse innsteget.

Read article "Stolt av samarbeid"

Skal fortelle flere om Like Mye Verdt

Influenser Jennie Sofie reiser til Bangladesh sammen med Normisjon!

Read article "Skal fortelle flere om Like Mye Verdt"