Spring for livet

I fjor ble det løpt inn godt over kr.100.000,- gjennom Spring for livet i Hemsedal og på Ål. Først ut er Hemsedal. Søndag 2. september løpes det for å samle inn penger til den lokale ungdomsklubben – KULH, til regionens Acta-arbeid og til Normisjons arbeid i Nepal. Hemsedal Normisjon og Hemsedal menighet har forpliktet seg til å ta et ansvar for arbeidet som drives i Nepal, gjennom forbønn, økonomi og engasjement. Løpet skjer i forkant av ”Søndag for alle”, et fellesskap der alle er invitert til god middag og forkynnelse for både store og små.

Søndag 16. september løpes det i Ål. Løpet går i en sløyfe rundt Ål kyrkje, og det blir etter løpet salg av suppe m.m. i Kyrkjestugu, der det også vil bli gitt mer informasjon om prosjektene det løpes for. Ål Normisjon har engasjert seg i pionerarbeidet som Normisjon driver i Senegal, og en del av pengene skal gå til dette arbeidet. Actas regionale arbeid, med større satsing på barne – og ungdomsarbeidet i Hallingdal, får også en del av løpssummen.

Hver løper skaffer sine egne sponsorer, og i fjor gav dette altså totalt over kr.100.000,- til ulike prosjekter.