Strandtorget 25. – 26. mars

Strand arrangerte Strandtorget første gang høsten 2019 med over 20 utstillere.

Her var det alt fra håndarbeider, grønnsaker, malerier, velværeprodukter med mer.

I mars arrangerer vi nytt Strandtorg. Kanskje er dette noe for deg?

Lager du ting for salg? Eller selger du produkter for eget eller andres firma?

På forhånd har vi gjort klart salgsbord til hver selger(2 x 120 cm x 80 cm). Salgsbordene vil være plassert i møtesalen og spisesalen på Strand. Vi står for markedsføring gjennom lokal avis, nettsider og facebook. Det vil også bli sendt ut informasjon til lokale Normisjons-fellesskap (Strand eies og drives av Normisjon).  Alle utstillere vil få tilsendt løpesedler som de kan spre videre gjennom sine kanaler. Viktig at navn, telefonnummer, e-post og hva man skal selge oppgis ved påmelding.

Det koster ingenting å stille med salgsbord. Vi ønsker heller at hver utstiller gir to av sine salgsprodukter til en utlodning som vil foregå under Strandtorget. Det vil være kafeteria begge dager. Åpningstiden for Strandtorget er kl.11.00-19.00.

Ta kontakt om du ønsker å ha salgsbord.

Telefon: 406 03 097
E-post: gunn.marit.selle@normisjon.no