Arbeider blant 25 nådde folkeslag

I dag arbeider Normisjon blant 25 unådde folkeslag. Nå legges strategier for fremtiden.

I noe av arbeidet er Normisjon i kontakt med folkegrupper som regnes blant de minst nådde, blant annet folkegruppen Fulani i Mali. Foto: Illustrasjonsfoto/adobe.stock

– Det er viktig å ta frem kompasset, stoppe opp og se om vi er på riktig vei, forteller internasjonal leder, Tore Bjørsvik.

For tiden arbeides det med analyser og utbedring av strategier i Normisjon. I internasjonal avdeling betyr dette blant annet å se på hvilke målgrupper det internasjonale arbeidet skal nå ut til. 

– Nå er vi på let etter hvilke definisjoner som er viktigst for oss og hvordan vi vil prioritere som misjonsorganisasjon fremover, sier Bjørsvik.

Unådde folkeslag
I Normisjons overordnede strategi er flere folkegrupper identifisert som sentrale målgrupper for arbeidet. Blant dem er: folkeslag uten Bibelen på sitt språk, minst nådde og større unådde folkegrupper.

I dag arbeider Normisjon direkte eller indirekte blant minst 25 folkegrupper som kan regnes som unådde. Det vil si at opp til to prosent av folkegruppen er kristne. Fem av disse regnes å være blant de minst nådde.

– Historisk sett har Normisjon en unik forankring med fokus på å nå unådde folkeslag. India er landet i verden med flest unådde folkeslag, og bengalerne er den største unådde gruppen på verdensbasis. Alle disse lever på mange måter på vår dørstokk. Det gir oss et ansvar og en unik mulighet, sier Bjørsvik.

Minst nådde
I en folkegruppe som kan regnes blant de minst nådde er mindre enn 0,1 prosent kristne.

– I noe av arbeidet vårt er vi i kontakt med fulanere i Mali som er blant de minst nådde i verden, og ikke minst folkegrupper i Bhutan, sier Bjørsvik.

Må prioritere
De siste årene har internasjonal avdeling gjort vanskelige kutt i prosjektene ute i felt for å sikre god kostnadskontroll.

– Kostnadsrammene vokser, samtidig som vi ikke har den samme inntektsøkningen til det internasjonale arbeidet som før. Vi presses til å prioritere tøffere. Det var særlig noe vi måtte ta stilling til i underskuddsperioden, men problemstillingen er fortsatt reell. Det opplever vi til tross for at Latin-Amerika fases ned.

Selv drømmer han om en pott på fem millioner i frie midler som kan brukes strategisk til det internasjonale arbeidet.

– Foreløpig er det bare en drøm jeg har, men det er noe med å ha ressurser til å benytte muligheter når de oppstår, og vi opplever at Gud åpner dører.

Har forventninger
Generalsekretær Kjetil Vestel Haga sier han gleder seg over at Normisjon i dag har arbeid inn mot 25 unådde folkegrupper. Han forteller at han har forventninger til strategiprosessen fremover:

– Vi er inne i en spennende fase med analyser og drøfting som vil gi oss god kunnskap til å ta nye valg for fremtiden. Engasjementet i internasjonal avdeling, som i tråd med gjeldende strategi ser på hvilke muligheter vi har, vitner om engasjement og nød for misjonsoppdraget vårt.