Bedrer menneskers levekår 

Ruslan Garayev og Aynur Aliyeva er stolt av å være en del av en bedrift som hjelper fattige å ta klokere økonomiske valg og dermed få bedret sine levevilkår. 

Da forretningsvirksomheten Viator Mikrokreditt startet i Aserbajdsjan var det få på bygda som visste hva renter var. – Men vi ser at kursene våre virker, forteller Aynur Aliyeva, direktør i selskapet.  

Tekst og foto: Inga Lill Nyvoll – publisert 09.10.2023

Vest i Aserbajdsjan finnes det en bevisst forretning med mye omsorg for menneskene i landet sitt. I snart 25 år har den Normisjons-eide bedriften, Viator Mikrokreditt, jobbet for å gjøre livet lettere for de fattigste i Aserbajdsjan.  

– Vi er et sosialt initiativ for å bedre levekårene til folk i landet vårt, forteller Ruslan Garayev, økonomileder i selskapet.  

Han og Aynur Aliyeva har jobbet der i nærmere 20 år.

– Hovedsakelig jobber vi gjennom å gi mikrolån for folk som ønsker å starte noe, men etter hvert har vi også startet kurs i økonomihåndtering og hvordan starte og drive din egen virksomhet.  

Normisjon ønsker å bygge opp forretningskompetanse både i Norge og i våre samarbeidsland. Viator Mikrokreditt er et godt og viktig redskap for dette. 

Krise etter krise 

Mer enn 100 000 kunder har fått lån gjennom Viator opp gjennom årene. Siden bedriften startet har de vært igjennom krig, pandemi, flyktningekrise, oljekrise og finanskrise, påpeker Aliyeva.

– Det har vært noen tøffe tider. Det som har hjulpet oss å komme gjennom det, er at vi jobber så godt sammen som team, sier hun. 

– På et tidspunkt var cirka 800 000 flyktninger fra Nagorno Karabach i Vest-Aserbajdsjan. Vi ønsket å hjelpe dem til å få jobber. Siden våre kontorer er i disse områdene, fikk vi mulighet til å hjelpe mange.   

Det virker!  

De fleste kunne lite om økonomi, renter eller budsjett da de kom til Viator for hjelp. Men kursene virker, forteller Aliyeva. 

– Nå spør flere etter hva rentene er før de tar opp lån, og de tenker mer fremtidsrettet. Vi hjelper dem å planlegge, tenke på budsjett og hvordan de kan høste tilbake like mye som de sår. 

Det er viktig å forstå begrensningene til folk for å best kunne hjelpe dem til å oppleve vekst og stabilitet, mener Aliyeva. 

– Vi er mer en støttefunksjon enn en ordinær bank. Kundene våre er alt i fra bønder til små bedriftseiere, til flyktninger og fattige.  

Skape vekst

For å skape en inntekt som gir vekst, hjelper det ikke å ta lån til en TV, mener Garayev. Viator anbefaler alle kundene sine å låne til noe som kan skape mer inntekt, som husdyr, korn eller solsikkefrø. 

– Det å ta opp gjeld hos noen er en forpliktelse som kan koste. Men hos oss føler de at de blir ivaretatt istedenfor å havne i et stort system. Vi ser at folk får mer selvtillit når de gjør investeringer og faktisk opplever vekst, sier Aliyeva.

– Hva er den viktigste forskjellen på Viator og andre kredittbedrifter i Aserbajdsjan?

– Vi har et annerledes menneskesyn. Vi ser folk, særlig de fattigste, og fungerer som en støttefunksjon, sier Aliyeva. 

Luksusfellen 

Ådne Berge, som er styreleder i Viator Mikrokreditt, forteller at bedriften gjør en viktig forskjell i Aserbajdsjan. 

– Mange har kanskje sett på programmer som Luksusfellen på TV her i Norge. Nesten litt på samme måte driver Viator holdningsendrende arbeid blant folk i Aserbajdsjan. Flere lærer å ta klokere økonomiske valg og får støtten de trenger til å forbedre sine levevilkår. Det er et viktig arbeid vi er svært stolte av. 

Viator Mikrokreditt er et heleid datterselskap av Viator AS, som igjen er eid av Normisjon.