Dette skjedde på generalforsamlingen

Gikk du glipp av Normisjons generalforsamling? Her kan du lese mer om hva som skjedde på den store dagen.

Generalsekretæren holdt foredrag hvor han fortalte om arbeidet med ny langtidsstrategi. Foto: Normisjon/ Sigrid Flesjå Olsen

Med ordene «Det er tid for å la seg inspirere» åpnet generalsekretær Kjetil Vestel Haga profilforedraget på Normisjons aller første digitale generalforsamling, lørdag 5.juni. I år feirer Normisjon at det er 20 år siden fusjonen i 2001.

I 2024 skal organisasjonen lande ny langtidsstrategi for arbeidet videre. 

– Identitetsprosessen er tydelig på at det er tre ting som samler oss: barn og unge, misjon og fellesskap. Det er en del av DNA-et vårt og med dette i bunn er det nå tid for å legge planene for hvordan fremtiden skal se ut, sa Haga.

Det siste året har Normisjons ledere, både nasjonalt og internasjonalt, gjort analyser av organisasjonens brede arbeid. Det er nødvendig å stille de viktige spørsmålene i en fase som denne, påpekte generalsekretæren: 

– Er arbeidet i tråd med visjonen vår og kallet vårt? Kommer nye til tro på Jesus? Bruker vi ressursene vi har på den riktige måten? Og hva skal vi som organisasjon være kjent for?

– Våger vi å gå nye veier?
I profilforedraget omtalte Haga arbeidet blant barn og unge, og fremhevet viktigheten av å koble skolene i Norge og skolene i samarbeidslandene tettere sammen. 

– Det skjer noe når ungdom møter ungdom på tvers av kulturer. Jeg har sett mange elever komme tilbake fra misjonsturer som har fått livene sine totalt forvandlet. Gjennom utveksling, undervisning og praksis tror jeg det finnes mange muligheter for å knytte dette ennå tettere sammen, sa generalsekretæren. 

Han beskrev også en annen mulighet for videre arbeid med strategien:

– Skal vi satse større på teltmakertjeneste? Og våger vi å gå nye veier? spurte Kjetil Vestel Haga mot slutten av profilforedraget.

Misjonale kirker
Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon, forteller at Normisjon har arbeid i de områder av verden hvor en finner de fleste og største unådde folkeslagene. Normisjon er i berøring med og har arbeid blant 25 av disse. 

Et folkeslag beregnes som unådd når opp til to prosent er kristne. 

– Vår historiske forankring er en stor fordel, men også en ulempe. Det er en realitet at misjonsorganisasjoner ikke alltid har evnet å etablere misjonale kirker. Det er en beskrivelse som også favner oss, sa Bjørsvik og la til:

– Asiabasen og Agenda 1-satsingen viser at Normisjon adresserer denne utfordringen. Vi ønsker å fortsette og sende mennesker ut i tjeneste, men der vi selv ikke kan gå, vil vi utruste andre. Det ønsker vi å se mer av i Normisjon.

Generalforsamlingen foregikk for aller første gang på digitale plattformer. Foto: Normisjon

Valg
Over 200 deltakere var til stede på den digitale generalforsamlingen. I tillegg til foredrag og presentasjon av treårsmeldingen ble det gjort valg av kandidater til landsstyret, kontrollkomitéen og valgkomitéen. Hallgeir Solberg ble gjenvalgt som landsstyreleder. 

Til landsstyret ble disse kandidatene valgt:

Marie Harbo Øygard (fast styremedlem), Berit Reinertsen Sandvik (fast styremedlem), Stian Lavik (fast styremedlem), Marianne Eiternes (vara), Jens Arnfinn Brødsjømoen (vara) og Ruth Ingrid Ulstein Bøe (vara).