Bli teltmaker

Teltmakertjeneste er en mulighet for Normisjon å være tilstede i land der det kan være utfordrende å drive misjonsarbeid på vanlige måter. Er dette noe som kan være aktuelt for deg?

Trosfriheten har trange kår i mange nasjoner og en rekke land er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Kristne fagarbeidere, studenter og forretningsfolk ønskes imidlertid velkommen over alt. Nettopp derfor ønsker vi i Normisjon å legge til rette for teltmakertjeneste.

Teltmakeren vil fortrinnsvis være selvforsørgende, men stå i forbindelse med oss som sendeorganisasjon og en sendemenighet gjennom forbønnstjeneste og annen praktisk oppfølging.

Normisjon samarbeider med Tent, kompetansesenteret for teltmakerarbeid. Tent har mye erfaring med teltmakertjeneste, og våre teltmakere får direkte oppfølging gjennom dem. Tent har også gode nettsider med informasjon om hva teltmakertjeneste er og holder jevnlige kurs. Les mer: www.tent.no

Teltmakere gjennom oss må identifisere seg med Normisjons visjon og verdier, og i vurderingen blir det lagt vekt på egnethet, kompetanse og behov.

Synes du det høres spennende ut? Er det en tjeneste du lurer på om kan være noe for deg? Send oss en mail på internationaldirector@normisjon.no så tar vi kontakt.