Forventer underskudd

– Vi har en spennende høst foran oss. Ut fra tidligere erfaringer vet vi at mye av gaveinntektene kommer mot slutten av året, sier Eivind Milton Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon.

Nedgangen i verdensøkonomien påvirker Normisjons økonomi. Verdien på investeringsporteføljen har sunket med rundt ti prosent, og ut ifra dagens verdi kan regnskapet for 2022 derfor få et underskudd på rundt 20 millioner kroner.

Tekst og foto: Arne Sæteren – Publisert: 20.09.22

– Dette får imidlertid få eller ingen praktiske konsekvenser. Likviditeten og pengeflyten i organisasjonen blir ikke påvirket av dette. Det er først hvis fondene skulle bli solgt at tapet blir reelt, sier Eivind Milton Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon.

Situasjonen i Europa preger investeringene

På sitt septembermøte behandlet landsstyret regnskapsrapporten for årets sju første måneder med en prognose for resten av året. Her er det først og fremst verdien på fondsinvesteringene som gjør utslag. Normisjon solgte for få år siden noen eiendommer og en del av inntektene ble plassert i fond.

– Vi investerte 130 millioner kroner, og ved siste årsskifte var verdien steget til 134 millioner kroner, forklarer Saaghus. 

– Men på grunn av krigen i Europa og høy inflasjon er våre fond nå verd 120 millioner kroner. Foreløpig vet vi ikke hva verdien blir ved kommende årsskifte. Men det er differansen på verdien fra det ene året til det andre som må kostnadsføres eller inntektsføres, avhengig om verdien stiger eller faller, forteller han. 

Henter ikke ut kapital

Landsstyret i Normisjon har vedtatt at organisasjonen hvert år kan bruke fire prosent av investeringsporteføljen, men i 2021 var det ikke behov for å ta ut dette, og Saaghus tror heller ikke dette blir nødvendig i år.

– For 2022 ble det budsjettert med 5,4 millioner i inntekter fra investeringsporteføljen. Slik prognosene ser ut nå, med en nedgang i både fonds- og obligasjonsverdier, kommer vi ikke til å hente ut kapital fra porteføljen. Vi må likevel rapportere verdiendringen ved årsskiftet. Denne reduksjonen i finansinntektene sammen med en nedgang i investeringsporteføljen på 14 millioner fører til at vi forventer et regnskapsmessig underskudd på rundt 20 millioner kroner, forteller Saaghus. 

Spent på høsten

Men driftsinntektene til Normisjon ligger så langt i år over budsjettet. Dette skyldes blant annet større inntekter fra Galleri Normisjon. I løpet av et år er det åpnet nye gjenbruksbutikker på Bekkestua og Bjørkelangen. Derimot ligger de ordinære gaveinntektene noe under budsjettet.

Nye gjenbruksbutikker har skapt større inntekt for Normisjon.

Saaghus er spent på hvordan høye strømpriser, økte renter og generelt høyere levekostnader vil påvirke gaveinntektene.

– Vi har en spennende høst foran oss. Ut fra tidligere erfaringer vet vi at mye av gaveinntektene kommer mot slutten av året, sier Saaghus. 

Håper folk fortsetter å gi

Han mener avdramatiseringen av et forventet underskudd ikke må føre til at Normisjons-folket slutter å gi.

– Selv om en snuoperasjon de siste årene har gitt oss en sunnere økonomi, er vi fortsatt avhengig av frivillige gaver, sier Saaghus. 

– Vi er svært takknemlige for at vi har trofaste givere som på ulike måter støtter Normisjons arbeid.