Gründer i Guds rike

I denne intervjuserien vil du finne vitnesbyrd fra ulike mennesker i hele organisasjonen vår. Dette er nummer fem i serien.

Svein Bjarte Sårheim forlot en trygg og forutsigbar jobb for å etablere en ny, kristen barneskole i Stavanger. Målet er å gi Guds rike et skikkelig nedslagsfelt i nærmiljøet. 

Tekst: Normisjon. Foto: Privat – Publisert 19.01.23

– En vanlig dag på KF skolen starter med at alle i staben bruker 15 minutter på å søke Gud sammen, sier Svein Bjarte Sårheim. 

Sårheim er primus motor bak den nye, kristne barneskolen «KF skolen» i Stavanger, som er eid av IMI kirken og Normisjon Rogaland. Den noe utradisjonelle tilnærmingen til skoledrift formidler han på en lun og engasjert måte:  

– Det er ikke sånn at vi tenker at Gud automatisk løser alle problemene våre, men vi forsøker å bygge en kultur der vi kontinuerlig spør Gud om hva han gjør, og forsøker å koble oss på det, smiler han. 

En nøkkel

Såheim erfarer at det å lytte til Gud er det enkleste han og skolestaben kan gjøre for å maksimere det de har blitt gitt – og for å påvirke elevene og samfunnet rundt dem.

– Vi stiller oss frem for Gud og sier: Her er våre hender, vår profesjon og våre hjerter. Så spør vi: Hvordan kan vi som skole være et redskap i dine hender i dag? 

– Jeg opplever at når vi tar oss tid til dette i en hektisk hverdag, så viser det seg i bakspeilet hvordan Gud er med og leder oss, sier han. 

Ikke for pingler

Sårheim forteller at det å være primus motor for å få KF skolen opp på beina er og har vært en utfordrende trosreise. De første årene hadde de få elever, og det var mange hindringer å overvinne.   

– Jeg gikk fra en trygg og forutsigbar jobb og hoppet ut i det ukjente. Jeg var ofte bekymret for om vi skulle klare oss økonomisk og usikker på om Gud virkelig hadde kalt oss til dette. 

– Da hadde jeg det rett og slett vondt i kristenlivet mitt, sier Sårheim åpenhjertig, og fortsetter:

– Tvilen i sånne faser er reell. Men samtidig hadde jeg tro for at motstanden vi opplevde betydde at det vi gjorde var viktig og riktig. 

– I dag lever jeg i tryggheten om at når jeg gjør det jeg finner glede i og har det bra med, så er jeg midt i Guds plan. 

Verdibevisst skoledrift

Sårheim forteller at noe av det som driver ham er drømmen om å bygge en samfunnsinstitusjon som er fundert på Bibelens verdier.

– Guds gode ordninger, som vi finner i Bibelen, gjør rett og slett livet vårt bedre. Det er disse ordningene jeg legger til grunn for lederskapet mitt. De er også ledestjerner hver gang jeg får være med og skape noe nytt, sier han engasjert. 

Han forteller at KF skolen legger stor vekt på å bekrefte elevene, og at de jobber bevisst med å bygge en raushets– og godhetskultur. Videre fokuserer de på å praktisere og modellere tilgivelse. 

Godhetseffekten

– Vi opplever ofte at elevene våre forteller at de er takknemlige for at de får være i et miljø der de blir anerkjent for den de er, sier han. 

Mange av foreldrene til barna forteller at de ser barna sine blomstre opp og bli tryggere på seg selv når de kommer til KF skolen. 

– Vi ser at slike erfaringer og fortellinger kan gi Guds rike et nedslagsfelt i nærmiljøet vårt, sier Sårheim, og avslutter: 

– Når vi praktiserer Gudslivet på en enkel måte – og formidler at Gud først og fremst er en god og nådefull Gud – er det mange som blir berørte og som vil høre.