Jeg har familie. Hva betyr det for testamentet?

Hva vil familien min tenke?
Familie og barn skal alltid komme først i testamentet. Din testamentariske gave reflekterer det som er viktig for deg, og de fleste familiemedlemmer vil forstå dette om man snakker sammen med dem om bakgrunnen til at du ønsker å gi en slik gave.

Hvor mye kan jeg gi i testamentarisk gave?
Det finnes retningslinjer for hvor mye barn og ektefelle skal arve. Har man egne barn skal de arven eller minimum en million kroner hver. Er man gift skal ektefellen ha 1/4 av arven (inntil 4G) dersom du har barn, eller halvparten av arven (inntil 6G) om du ikke har barn. Samboer med felles barn har rett på 4G. Utover de retningslinjene er man fri til å fordele arven som man ønsker. Les mer i arvelovens pliktdel .

Om du er ugift uten barn:
Om du er ugift og ikke har barn kan du testamentere hele arven din etter eget ønske uten begrensninger fra arveloven. Om du velger å ikke skrive et testament, fordeles arven til dine slekts-arvinger etter arvelovens regler. Det siste arveleddet etter loven er søskenbarn. Om du ikke har noen slektsarvinger vil din arv gå til staten.

I tillegg til dette er det begrensninger for testasjonsretten dersom du sitter i uskifte. Da kan du bare testamentere over din egen del av boet. Ektefelles rett til å sitte i uskifte med felles livsarvinger må også tas i betraktning. Les mer om dette her.

Om du er gift og har barn:
Om du har egne barn har de krav på 2/3 av det du etterlater deg eller minimum en million kroner hver.

Om du er gift og har barn har ektefellen krav på 1/4 av arven eller minimum 4G. Dersom ektefellens arverett begrenses til minstearven på 4G må ektefellen varsles om dette når testamentet blir skrevet. Dersom slik varsling ikke er gitt er testasjonen ugyldig.

Om du er gift og ikke har barn:
Dersom du ikke har barn har din ektefelle krav på halvparten av arven, eller minimum 6G. Ektefelle vil arve alt dersom ikke du har andre pliktarvinger, med mindre noe annet er spesifisert i et testament.

Om du begrenser ektefellens arverett til 6G må ektefellen varsles om dette når testamentet blir skrevet. Dersom slik varsling ikke er gitt er testasjonen ugyldig.

Om du er ugift og har barn:
Om du har egne barn har de krav på 2/3 av det du etterlater deg. Pliktdelsarven kan likevel begrenses til 1 million kroner til hver av barna eller hvert barns linje.

Har du samboer med barn eller ventende barn har din samboer rett til å arve 4G. Denne arven kan begrenses ved testamente forutsatt at samboeren varsles om dette.

Om du er samboer uten felles barn:
Dersom du har samboer uten felles barn har ikke samboer rettigheter i forhold til arveloven. Om du ønsker at sin samboer skal arve etter deg må det defineres i et testamente.

Ved fem års samboerskap kan det ved testamente bestemmes at inntil 4G skal tilfalle samboer, uavhengig av livsarvingers arverett.