Jeg har familie, hva betyr det for testamentet?

Hva vil familien min tenke?

Familie og barn skal alltid komme først i testamentet. Din testamentariske gave reflekterer det som er viktig for deg, og de fleste familiemedlemmer vil forstå dette om man snakker sammen med dem om bakgrunnen til at du ønsker å gi en slik gave.

Hvor mye kan jeg gi i testamentarisk gave?

Det finnes retningslinjer for hvor mye barn og ektefelle skal arve. Har man egne barn skal de arven eller minimum en million kroner hver. Er man gift skal ektefellen ha 1/4 av arven (inntil 4G) dersom du har barn, eller halvparten av arven (inntil 6G) om du ikke har barn. Samboer med felles barn har rett på 4G. Utover de retningslinjene er man fri til å fordele arven som man ønsker. Les mer i arvelovens pliktdel .

Om du er ugift uten barn 

Read article "Om du er ugift uten barn "

Om du er gift og har barn

Read article "Om du er gift og har barn"

Om du er gift uten barn

Read article "Om du er gift uten barn"

Om du er ugift og har barn

Read article "Om du er ugift og har barn"

Om du er samboer uten felles barn

Read article "Om du er samboer uten felles barn"