Flere lærerstillinger på Tomb vgs

  • Lærer i planteproduksjon (teori og praksis – naturbruk)
  • Lærer i teknikk (teori og praksis – naturbruk og TIF)
  • Lærere i norsk og engelsk. Fagkompetanse i andre fag kan også være aktuelt, samt kontaktlæreransvar.

Undervisning er aktuelt på alle trinn.
Vi søker engasjerte medarbeider med relevant kompetanse og høyere utdanning innen fagområdene. Skolen tilrettelegger for å gjennomføre pedagogisk utdanning for søkere uten denne formelle kompetansen.

Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må regne med noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne verdigrunnlag.

Stillingene er ledig fra 1. august. Lønn etter avtale og i samsvar med privatskoleloven.
Krav om politiattest.

Tomb med sin pedagogiske arena er et spennende arbeidssted med engasjerte ansatte og elever som gir uttrykk for stor trivsel.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold og har i dag om lag 300 elever. Dagens utdanningstilbud er Naturbruk Bygg- og anleggsteknikk, TIF og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, samt ulike verksteder. Inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning, arbeider om lag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.
Skolen har eget internat hvor det for tiden bor om lag 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen. 

Søknadsfrist: 15. mars
For nærmere informasjon kan rektor Morten Thomassen kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.no Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE