Gjennestad Hagesenter søker medarbeidere

Gjennestad Drift er tilknyttet og driver et nært samarbeid med Gjennestad videregående skole som er en kristen internatskole.

Vi søker etter leder/selgere i 100% stilling i Hagemøbelavdelingen.

 

Hagesenteret er i stadig utvikling og vi søker derfor etter to nye medarbeidere.

Nevnte stillinger kan endres etter søkers kvalifikasjoner.

 

Ønskede kvalifikasjoner/erfaring:

 • Butikk/salgserfaring
 • Vant til å bruke data
 • Førerkort klasse B eller mer
 • Gjerne ledererfaring
 • God og sterk fysisk helse

Det sies om deg:

 • Du har godt humør
 • Du har ståpå vilje
 • Du er fleksibel
 • Du samarbeider godt med andre

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. Søn- og helligdager fri.

Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Gjennestad Drift er tilknyttet og driver et nært samarbeid med Gjennestad videregående skole som er en kristen internatskole. Begge er eid av Normisjon. Den som ansettes må bidra til å fremme vårt vedtektsfestede formål:

 1. Drive en bedrift som gir relevant praksis for elevene i Gjennestad vgs.
 2. Møte alle mennesker med gode verdier og fremme sunn kristen tro.
 3. Forvalte eiendom og verdier i et langsiktig perspektiv.

 

Det må påregnes noe sosialpedagogisk innsats blant elevene i Gjennestad vgs. Søkere må i søknaden kort beskrive sitt forhold til vårt kristne formål.

Vårt verdigrunnlag leses under normisjon.no.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen.

For fast ansettelse forutsettes tilfredsstillende politiattest.

 

Søknadsfrist: 20. sept

Skriftlig søknad med henvisning til og besvarelse av utlysningstekst sendes:

Geir Mellingen, e-post: geir.mellingen@gjennestad.no