Ledige stillinger i husdyravdelingene på Tomb

Ledige stillinger i husdyravdelingene på Tomb:
Røkter og instruktør i griseproduksjon + fjøsmester

Røkter og instruktør i griseproduksjon
Det er ledig stilling som kombinert røkter og instruktør for elever i grisehuset på Tomb i ca. 60 % stilling. Arbeid ved andre praktiske avdelinger kan inngå i stillingen hvis det er ønskelig med 100 %. Stillingen er ledig fra våren 2024.
Dagens produksjon er kombinert SPF- besetning med 7-ukers puljedrift, ca.48 årspurker med full fremfôring. Grisehuset sto nytt våren 2022, og skolens elever er med i stell og praksis flere dager i uken gjennom skoleåret. Det er tett samarbeid med NMBU veterinærhøyskolen i forbindelse med veterinærpraksis, og det gjennomføres fôringsforsøk i tett samarbeid med rådgivere fra Fiskå mølle.

Personlig egnethet vektlegges sammen med faglig utdannelse og arbeidserfaring fra svineproduksjon. Den ansatte må regne med noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting. Krav om politiattest.

Stillingen følger vanlige arbeidsvilkår, kvelds- og helgeturnus vil inngå, 5 ukers ferie. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 10. mars. Oppstart 1. juni 24 eller etter avtale.
For nærmere informasjon kan plassjef Knut Huseby kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.noAdr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE

 

 

Fjøsmester 
Det er ledig 100% stilling som fjøsmester med overordnet ansvar for drift av storfefjøs og sauefjøs, med tilhørende beiteområder. Stillingen skal sørge for et sunt og velfungerende husdyrmiljø både for drift og undervisning. Fjøsmester vil være en del av skolens fagmiljø, sammen med ansvarlig i jordbruk og grisehus. Fjøset har en melkekvote på ca. 400 tonn med melkerobot. Med full fremfôring av kalver. Sauebesetning er på ca. 40 vinterfôra sau.

Kompetanse innen husdyrbruk/landbruk og digitale styringsverktøy for produksjonen kreves.

Det er ønskelig at fjøsmester bor på skolens område i tjenestebolig.

Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må regne med noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Krav om politiattest.

Stillingen fordrer høy grad av fleksibilitet og krever tilgjengelighet utenfor ordinær arbeidstid, samt helgeturnus. 5 ukers ferie. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 10. mars. Oppstart 1. juni 24 eller etter avtale.
For nærmere informasjon kan plassjef Knut Huseby kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.noAdr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE

Om TOMB
Tomb med sin pedagogiske arena er et spennende arbeidssted med engasjerte ansatte og elever som gir uttrykk for stor trivsel.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold og har i dag om lag 300 elever. Dagens utdanningstilbud er Naturbruk Bygg- og anleggsteknikk, TIF og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, samt ulike verksteder. Inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning, arbeider om lag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat hvor det for tiden bor om lag 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.