Søker regionleder

Normisjon region Østfold er en av 11 regioner i Normisjon. Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Region Østfold har 63 voksenforeninger og 45 Actalag (barne- og ungdomslag). Vi har 12 ansatte som driver arbeid blant alle aldersgrupper. Region Østfold eier Haugetun folkehøyskole og to leirsteder. Regionkontoret ligger i Sarpsborg.  

Normisjon Østfold har ledig stilling som:

Regionleder i 100% stilling

Vil du være med å lede og forme Region Østfold i framtida?

Vi ser etter en person som har hjerte for Jesus og engasjement for fellesskapsutvikling. Regionen ønsker framover bl.a. en økt satsing på utvikling av lokale fellesskap.

Stillingen har tre hovedansvarsområder: Teologisk og strategisk ledelse av arbeidet, personalledelse og administrativt driftsansvar. Vi søker deg som har et tydelig misjonsfokus og trives med formidling, ledelse, forkynnelse og formidling av misjonsinformasjon. Andre sentrale oppgaver er oppfølging av lokale fellesskap, personalansvar for ansatte, saksbehandling for regionstyret og overordnet økonomisk ansvar.

Regionleder rapporterer til og samarbeider tett med regionstyret.

Kvalifikasjoner som vektlegges:

  • Utdanning innen teologi/kristendomsfag, og gjerne ledelse eller annet i fagkretsen
  • Evne til å forkynne, inspirere og formidle kristen kunnskap
  • Gode kommunikasjonsevner og relasjonelle ferdigheter
  • Erfaring fra ledelse og styrearbeid
  • God økonomiforståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt. En del reisevirksomhet i regionen ligger til stillingen.

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette bl.a. er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Lønn etter Normisjons regulativ.

Spørsmål om stillingen kan rettes til teamleder for regionlederne Ingebjørg Berstad Torp, tlf.905 43 423, eller regionstyreleder Frode Bilsbak, tlf. 916 94 709. Søknad med CV sendes til personalleder ved HK Else Kari Bjerva: ekb@normisjon.no

Søknadsfrist snarest eller innen 7. mai. Tiltredelse etter avtale.