Region Nordland søker regionleder

Normisjon, Region Nordland er en av 11 regioner i Normisjon. Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som har som visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi har arbeid i Norge og 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Region Nordland omfatter Helgeland og Nordland, med ca. 15 fellesskap. Regionen har 2,5 årsverk.

 

Normisjon region Nordland søker:

Regionleder i 100%

Alternativt kan stillingen deles i flere deltidsstillinger som beskrevet under.

Vi søker etter en som kan overta etter vår nåværende regionleder som går av med pensjon. Stillingen kan eventuelt deles på flere personer i mindre stillinger.

Hovedoppgavene er:

Lede regionens administrative arbeid (30%): administrasjon, overordnede ansvarsoppgaver, kontakt med myndigheter, bedehus/eiendom, GDPR, tekniske løsninger/endringer etc.

Lede regionens åndelige virksomhet (70%):

 • åndelig veiledning
 • forkynnelse
 • relasjonsbygging og nyplanting av fellesskap
 • oppfølging av fellesskap i regionen
 • skriving/undervisning
 • være regionens «ansikt» utad reaktivt og proaktivt.
 • formidle informasjon og engasjement for Normisjons internasjonale misjonsarbeid

Vi ser etter en person som er glad i Jesus, har et hjerte for å nå nye mennesker med evangeliet, liker å forkynne og undervise og drive fellesskapsplanting/utvikling. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen innebærer en del reisevirksomhet i regionen.

Krav til kvalifikasjoner

 • Misjonsengasjement og formidlerglede
 • God bibelkunnskap, teologisk innsikt og forståelse
 • Erfaring med fellesskapsutvikling, gjerne også nybrottsarbeid
 • Evne til å sette nye tiltak ut i livet, gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Lønn i henhold til Normisjons regulativ.

Spørsmål kan rettes til Karstein Evensen, tlf. 45 61 56 83, eller Ingebjørg Berstad Torp, tlf. 905 43 423.

Søknad med CV sendes på epost til Leder i Misjon i Norge, Ingebjørg Berstad Torp: ingebjorg.berstad.torp@normisjon.no

Søknadsfrist: 5.april

Tiltredelse: Så snart som mulig