Søker utsending til Nepal (lege)

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjon har i Norge ca. 700 fellesskap og 46 menigheter og en stor barne- og ungdomsorganisasjon, Acta – barn og unge i Normisjon. Vi har en omfattende virksomhet som også inkluderer skoler, eiendoms- og leirstedsdrift, bladutgivelser og gjenbruksbutikker. Internasjonalt driver vi diakonalt og kirkebyggende arbeid sammen med lokale partnere i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Normisjons hovedkontor har 25 ansatte, samt over 20 utsendinger.  

 

Normisjons hovedkontor søker:

Utsending til Nepal – lege 100% stilling (150% stilling for ektepar) 

Normisjon har i en årrekke støttet United Mission to Nepal (UMN) sitt distriktsykehus Okhaldhunga Community Hospital. UMN søker nå etter en lege. Ansettelse vil skje hos Normisjon. Etter en første vurdering og intervju hos Normisjon vil søknaden videresendes til UMN for en faglig vurdering. Det vil være aktuelt med intervju hos begge enheter   

Dersom man reiser ut som ektepar, vil Normisjon kunne tilby totalt 150% stilling der man vil kartlegge relevante oppgaver for ektefelle. Større stillingsprosent kan vurderes. 

Ønskede kvalifikasjoner: UMN søker spesielt etter en allmennlege og/eller fødselslege/gynekolog, men leger med bakgrunn fra f.eks barnemedisin, generell kirurgi eller annen klinisk bakgrunn er også svært aktuelle. 

En utfyllende arbeidsbeskrivelse kan sendes til aktuelle interessenter.  

Søkere må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 

Lønn i henhold til Normisjons regulativ.  

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende.
Tiltredelse: August 2024 eller etter nærmere avtale.
Stillingstype: Fast ansettelse, 100 % stilling
Arbeidssted: Okhaldhunga sykehus, Nepal.

Spørsmål og søknad med CV kan rettes til Eli Bolkesjø Williams, eli.bolkesjo.williams@normisjon.no; +47 48126013