Tomb søker ettåringer for 24-25

Er du glad i å lede og sette i gang aktiviteter, innendørs som utendørs? Trives du med ungdom som er nesten like gamle som deg selv, så les videre!

Vi søker to engasjerte unge voksne som skal arbeide sammen med miljøteamet i internat- og skolemiljøet vårt, et engasjement for skoleåret 24-25. Oppgavene kan fint kombineres med studier eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. (45 minutters pendling til NMBU Ås og høyskolen i Østfold/Halden og 30 min til høyskolen i Østfold/Fredrikstad.)

Tomb er en videregående skole med internat. Dagens utdanningsprogram er naturbruk, bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk, teknikk og industriell produksjon/kjøretøy, samt studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen eies av Normisjon og ligger i Råde i Østfold. Tomb er en landsdekkende skole med omlag 300 elever. Av disse bor 170 i internatet.

Følgende oppgaver er aktuelle for ettåringene:

  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger).
  • Lede eksisterende aktiviteter som f. eks Tomb KU, KRIK og Internatrådet.
  • Bidra til å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø der den enkelte elev opplever seg sett og verdsatt.
  • Bidra til å skape et godt kristent miljø på skolen.
  • Delta på skoleturer og i noen markedsføringstiltak.
  • Stillingen medfører tett samarbeid med andre av skolens ansatte. Vi ønsker at ettåringene bor på skolens område.
  • Hovedtyngden av arbeid foregår fra middagstid (ettermiddag) og ut kvelden. Noen oppgaver, inkl.møter, plasseres på dagtid. Arbeidsmengden kan tilrettelegges etter studiebehov.
  • Stor frihet til å igangsette prosjekter som du brenner for
  • Være en rollemodell og store-bror/søster for internatelevene.

Ettåringene på Tomb ansettes for perioden medio august til medio juni. Grunnlønn kr 7 500,- brutto pr mnd., i tillegg fri kost og losji.
Aktuell alder vil være 19-25 år.
Krav om politiattest.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen. Tidligere elever er spesielt velkomne til å søke!

 

Spørsmål om stillingen?
Ta kontakt på britt@tomb.no eller på tlf 69 28 30 00 –(mandag – fredag kl 09.00 – 14.00)

Interessert i å søke? Send oss en e-post - britt@tomb.no - og vi sender deg søknadsskjema som fylles ut og sendes samme e-post-adresse. Du finner også