Vi søker ettåring til Bangladesh

Barn som leker på skoleplassen

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjon har i Norge ca. 700 fellesskap og 45 menigheter og en stor barne- og ungdomsorganisasjon, Acta – barn og unge i Normisjon. Vi har en omfattende virksomhet som også inkluderer skoler, eiendoms- og leirstedsdrift, bladutgivelser og gjenbruksbutikker. Internasjonalt driver vi diakonalt og kirkebyggende arbeid sammen med lokale partnere i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Normisjons hovedkontor har 25 ansatte, samt ca. 15 misjonærer.  

 

Normisjons hovedkontor søker:

Ettåring til Bangladesh i 100 % stilling 

Er du interessert i en spennende tjeneste med barn og unge i Bangladesh? Nå søker Normisjon en ettåring til Bangladesh for skoleåret 24/25!

Du vil ha følgende oppgaver: (gjelder i møte med misjonærbarn, 2 gutter i barneskolealder og jente i ungdomsskolealder)

 • Leksehjelpfor barna
 • Miljøarbeider for barna (bygge nettverk, utforske og delta i fritidsaktiviteter)

Du kan ha flere av følgende oppgaver: 

 • Miljøarbeider på Grace International School (der misjonærbarna går).
 • Ekstraressurs i undervisning på Grace International School
 • Besøke og formidle fra Normisjon sitt arbeid i Bangladesh (innebærer reise i Bangladesh)
 • Delta og bidra på barn og ungdomsleir, lederleir, bibelskole.
 • Delta og bidra i kirkenes kvinnearbeid (innebærer reise).
 • Bidra på hovedkontoret til Normisjon Bangladesh (administrativt)Bosted vil være i Dhaka, og mye av kommunikasjonen vil foregå på engelsk.
  Du vil imidlertid få språkopplæring i lokalspråket bangla ved språkskole. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Vi ser etter en sosial jente med godt humør, en trygg rollemodell for barn og unge som kan støtte dem i skole og fritidsaktiviteter.
 • Du trenger å være selvstendig og kunne bruke engelsk i hverdagen. Det er en fordel hvis du har erfaring med å leve og bo i en kultur utenfor Norge.

Søkere må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn/underhold i henhold til Normisjons regulativ for ettåringer. Arbeidssted er Dhaka, Bangladesh.

Søknadsfrist: Snarest
Tiltredelse: 1. aug
Stillingstype: fast ansettelse, % stilling 
Arbeidssted: Bangladesh
 

Spørsmål kan rettes til:

Mirjam Artmark Aanensen, internasjonal avdeling: mirjam.artmark.aanensen@normisjon.no

Søknad med CV sendes til mirjam.artmark.aanensen@normisjon.no