Må tørre å ta valg

– Den økonomiske situasjonen er dramatisk, sa Anne Birgitta Langmoen Kvelland i sitt visjonsforedrag for Normisjons generalforsamling.

12. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

I sitt visjonsforedrag tok generalsekretæren opp Normisjons økonomi, og oppfordret forsamlingen til å møte de drastiske valgene organisasjonen må ta i tiden som kommer for å få økonomien på riktig spor. Hovedbudskapet: Vi må tørre å ta valg, og vi må stå for de valgene vi tar.

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland under sitt visjonsforedrag på Normisjons Generalforsamling 2018

– Jeg tror vi er kjemperedde for å slutte med noe – og det er ikke så rart. Hvis du vil være sikker på å få kritikk, kan du slutte med noe, eller prøve å selge noe. Jeg mener av hele mitt hjerte at når vi skal ta de store valgene, så må vi også ha gode samtaler. Men så må vi tørre å velge, ta valg og stå for de valgene vi har tatt.

Kvelland var tydelig på at Normisjon skal prioritere sine satsingsområder; barn og unge, misjon og fellesskap.

– Det er faktisk så enkelt som at Normisjon ikke kan gå til hele verden – det har vi ikke ressurser til. Vi må velge noe, men så tilhører vi høstens Herre, og han har den fulle oversikten – heldigvis!

Kvelland utfordret forsamlingen på et felles løft for å bedre situasjonen.

– Når vi er en enhet i Normisjon, så står vi for noe, vi går for noe, og vi bidrar med noe. Det er to ting vi må gjøre – vi må be og vi må arbeide. Vi ønsker at vi sammen skal skjønne at det er så dramatisk nå at vi må ta drastiske valg, og så må vi stå for dem. Men det er mulig å snu! Det er mulig å gå i gang igjen. Det er mulig å fortsette.

Generalsekretæren pekte på veier fremover for arbeid blant barn og unge og for fellesskapsplanting, men var også krystallklar i sin oppfordring til å støtte opp om Normisjons internasjonale misjon:

– Det er misjonsorganisasjon vi er! Det er ikke én ting blant mange, det er dette vi skal gjøre! Det er sånn at når du er her på GF og når du er med i Normisjon, da er du med på misjon, og da må du ville misjon! Det finnes mange gode misjonsprosjekter, men jeg etterlyser lojalitet til Normisjons misjonsarbeid. Vi ønsker at alle i Normisjon skal få påvirkningsmulighet og eierskap til misjonsarbeidet, slik at vi gjør dette sammen.