Matkasser til jul i Molde

Norkirken i Molde støtter i år Frelsesarmeens arbeid med å gi matkasser til vanskeligstilte mennesker i byen.

«Ingen skal måtte sulte i jula i Molde.» Målsettingen for Norkirken i Molde og Frelsesarmeen i byen er klar. I år er de sammen om å gi matkasser til vanskeligstilte mennesker i rosenes by.

Tekst: Arne Sæteren – foto: Odd Magnus Venås – publisert 24.11.2022

– Vi har startet en spleisaksjon på nettet der vi oppfordrer både enkeltpersoner og bedrifter til å gi penger til dette formålet. I tillegg har vi i Norkirken bestemt oss for å doble beløpet som kommer inn, inntil 150 000 kroner. All kollekt i Norkirken Molde gis til global misjon gjennom hele året, men før jul hvert år gis hele kollekten til et lokalt formål. I år tok vi kontakt med Frelsesarmeen for å høre om det var noe vi kunne bidra med, forteller Odd Magnus Venås, hovedpastor i Norkirken Molde.

– Gode rutiner

Venås forteller at det er Frelsesarmeen som har det praktiske ansvaret for aksjonen. – De har gjort dette i mange år og har gode rutiner for dette. De som ønsker hjelp til jul, må søke om dette innen 4. desember, og til nå har det meldt seg dobbelt så mange som i fjor. Hjelpen er behovsprøvd og Frelsesarmeen har mulighet for å sjekke dette slik at matkassene gis til dem som virkelig trenger det.

Gavekort

Matkassene består av en del basisvarer og størrelsen er tilpasset både enslige og familier i ulike størrelser. De pakkes i samarbeid med bedriften Astero som er med og tar mye av ansvaret.

– I tillegg gir vi en gavesjekk slik at mottakerne selv kan kjøpe mat. Vi vet ikke om de ønsker ribbe, pinnekjøtt eller noe annet til julemiddagen, sier Venås og legger til at man ikke kan kjøpe alkohol eller tobakk med disse gavekortene.

Utdelingen av matkassene skjer i dagene 16. til 18. desember i Frelsesarmeens lokaler, og Norkirkens medlemmer blir gjerne med under pakking og utdeling av matkassene.