Misjon i 150 år

Tre av dem som var med under Askim Normisjons 150-årsfeiring. Fra venstre: Saxe Frøshaug, ordfører i Askim, Dag Wengen, styreleder i foreningen og Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon. Foto: privat 

Askim Normisjon feirer 150-årsjubileum. – Misjonsfellesskapet er et godt eksempel på Normisjons historiske røtter, sier generalsekretær.  

Tekst: Arne Sæteren – Publisert 01.11.2022 

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon, hadde hovedrollen både under gudstjenesten og jubileumsfesten på bedehuset. 

– Normisjon har drevet misjon i mer enn 150 år som Normisjon Askim er et flott eksempel på, sier han i forbindelse med jubileet. 

Saxe Frøshaug, ordfører i kommunen, var blant de som hilste jubilanten på jubileumsfesten, og han fortalte at han i yngre år var på sommerleirer på Sjøglimt, Normisjons leirsted, i Ørje. 

– Prøver nye tiltak 

Dag Wengen, styreleder i foreningen, forteller i et jubileumshefte at det er mange aktiviteter i foreningens bedehus.  

– Vårt ønske er å bli mer kjent i Askim og distriktet og prøver derfor ut nye tiltak. Det siste er «Sangkafe» som er godt besøkt. Kulturkveldene og konserter er ment å utvide kontaktflaten. Vi ønsker at jubileet kan være et bidrag til at foreningen kan vokse, skriver Vengen. 

Torgeir Flateby, en av styrets medlemmer, skriver på sin Facebook-side etter jubileumshelgen: 

 – Det er i Normisjon her vi hører til!