Bibelen på hjertespråket s-språket

Å kunne lese Bibelen på hjertespråket er viktig for å kunne lede et nytt folkeslag til tro på Jesus Kristus. Når de får bibelhistoriene på sitt eget morsmål er det lettere å gjøre Jesus kjent og skape nysgjerrighet og interesse. Vi finansierer en oversettelse til S-språket.

Gjennom samarbeid med lokale partnere, profesjonelle lingvistikere, bibellærere og representanter for etniske grupper støtter vi oversettelsen av Det Gamle Testamente (GT). Arbeidet er forankret hos de lokale kristne fordi det er avgjørende at bibeloversettelsen anerkjennes og adopteres av de som snakker språket og vil bruke oversettelsen i sitt kristenliv. Det Nye Testamentet ble ferdig for noen år siden. Vi er nå i gang med den første prosjektperioden på 3 år, men vi regner med at man vil bruke kanskje 12-15 år på å oversette alle GTs 39 bøker.

Det er i dag i overkant av 150.000 mennesker som snakker S-språket og folkegruppen har to menigheter og en husmenighet. Det nye Testamentet brukes i dag i disse fellesskapene. I tillegg er det mange som bor spredt og har smågrupper av kristne.

Slik bidrar vi også til å styrke etnisk identitet og urfolks egen stemme ved at språket blir brukt og bevart, også som et språk for tilbedelse og lovprisning.

Prosjektnummer:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.