Håp gjennom utdanning i Bangladesh (MLC)

I millionbyen Dhaka har Normisjon over flere år støtten skolen Martin Luther College (MLC) som gir utdanningsmulighet til ungdommer mellom 16-17 år (trinn 11-12 i Bangladesh).

MLC startet med en drøm om å tilby utdanning av god kvalitet med utgangspunkt i sentrale kristne verdier. Utdanning spiller en viktig rolle for å gi den kommende generasjonen et bredt spekter av muligheter i livet og for mange, en vei ut av fattigdom.

Normisjon var initiativtager og investerte tungt for å etablere skolen, også gjennom stipender og internatstøtte. Skolen har de siste årene hatt i overkant av 130 elever fra ulike etniske og religiøse bakgrunner. Et stort antall har gått videre til universitetsutdannelse.

De siste årene har Normisjons engasjement vært å støtte det kristne fellesskapet for de unge studentene, og vi er glade for å fortsette å være en del av MLC-fellesskapet gjennom denne rollen.

Det har siden pandemien vært tvil rundt bærekraft og i hvilken grad skolen skal kunne overleve. men nå utvider vi engasjementet på ny for å legge til rette for bærekraft i skolesatsingen ved at de kan eie sin skolebygning i stede for å betale leie. Tomten eier vi. Men elevene trenger en skole de kan være i.

Dette er i utgangspunktet et treårig prosjekt der vi i 2024 skal reise et enkelt skolebygg på egen tomt. Slik sikrer vi at skolen som en verdibasert skole, kan utvikle seg på egen hånd i årene som ligger foran. Det gir utdanningsmulighet for mange ungdommer i årene som ligger foran.

Prosjektnummer: 322007

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.