Trygg barndom i Thailand

Foto: Adobe Stock/Illustrasjon

God omsorg er avgjørende for barnas utvikling. Når barn opplever trauma og manglende omsorg i familien kan dette sette spor som gir negative ringvirkninger for resten av livet. Derfor trenger vi å dyktiggjøre foreldre!

Det er ikke en selvfølge at mor og far har opplevd god omsorg når de vokste opp. Det er heller ikke sikkert at de har andre rollemodeller for god omsorg. 

Gjennom Trygg barndom som bruker foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Childhood Development Programme) bidrar vi til å utruste foreldre til å gi god omsorg til barna sine.

Denne satsingen ble startet i Thailand i 2022. Normisjon vil arbeid for å forankre denne satsingen og slik også bidra til at kirker og menigheter og dets medlemmer kan ta barnets perspektiv.  

Vi arbeider sammen med ICDP internasjonalt og Nexus Foundation for å utdanne trenere og etablere læringsfellsskap blant menighetsmedlemmer, skoler og foreldre. Vi har sett hvordan dette bryter onde sirkler flere steder i verden og vil gjerne bidra til det også i Thailand. 

Prosjektnummer: 327002

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.