Kirkene, menighetene og medarbeiderne i våre samarbeidsland trenger ikke bare vår økonomiske støtte. De ønsker mennesker som vil leve i deres land og kultur, og formidle evangeliet.

Normisjon har i dag et redusert antall norske misjonærer ute i felt. Det skyldes både strategiske og økonomiske hensyn.

I dag har Normisjon utsendinger i Nepal, Bangladesh, Senegal, Mali og Ecuador.

Hvis flere skulle velge å ikke reise ut igjen i 2021, når pandemien forhåpentligvis er under kontroll, vil det ha dramatisk innvirkning på arbeidet vårt. Per i dag har vi ingen som er klar til rekruttering med tanke på utreise for Normisjon.

Med kampanjen «1000 gir 1000» bidrar du til å kickstarte prosessen for å sikre at Normisjon kan satse større på misjon. Tore Bjørsvik, internasjonal leder, påpeker at rekruttering ikke bare handler om økonomi, men også om mennesker som ønsker å reise ut for å dele evangeliet, og formidle hjem det de ser og opplever.

Normisjon ønsker å se Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har et hjerte for misjon og som vil reise ut til et av våre samarbeidsland.

Hvis 1000 personer gir 1000 kroner, blir det én million kroner. Vær med å sende ut nye misjonærer!

Bidra heR

Vipps til 628 568

(Oppgi tlf dersom du ønsker skattefradrag)

Konto: 1503 02 13 537 – merk: 1000 gir 1000