Små framskritt

Vi ser stadig små framskritt og frukter av arbeidet Normisjonsteamet gjør på Merdekan innenfor fysioterapi, motorisk trening, musikkterapi og logopedi.

12. november 2019
Tekst og foto Rena Mammedzade og Synnøve Aandstad Baghirova

Noe av det Normisjon ønsker å fokusere på framover, er å utvikle og investere i våre medarbeidere. I vår har to av våre medarbeidere fra Merdekan-teamet og Heyat Ressurssenter gått på et CHED-kurs (Childhood Health, Education and Social Development), som har gitt dem økt kompetanse til å gjøre arbeidet enda bedre. 

Om sommeren kommer det også ofte volontører og bidrar i arbeidet. Det betyr mye, både for barna og for teamet, som får nye impulser fra de som kommer utenfra. I sommer hadde vi en volontør fra Norge, en av våre tidligere medarbeidere fra Finland, samt et team som går på bibelskole i Hellas som bidro inn i arbeidet på barnehjemmet. Takket være gaver fra volontørene fikk flere av barna også nye rullestoler og nye ortopediske sko, noe som blir satt stor pris på. 

Logoped og teamleder Vefa forteller at flere av de eldre barna er i ferd med å utvikle lese- og skriveferdighetene sine.  En av guttene, la oss kalle ham Vusal, har gjort store fremskritt. Han kunne ikke snakke i det hele tatt da han ble plassert på barnehjemmet av bestefaren. Nå, etter at Vefa har jobbet med ham gjennom nærmere to år, klarer han å si noen enkle ord og uttrykke hva han føler og ønsker, og bestefaren, som er hans eneste slektning, tar ham med hjem på besøk.

I juni ble flere av barna på avdelingen der Normisjonsteamet arbeider flytta til en annen avdeling ved barnehjemmet, og nye barn har kommet inn. Det er utfordrende å starte å arbeid med nye barn, forteller Vefa, særlig de som er sengeliggende med mange begrensninger. Det vil ta tid å se noen resultater med disse barna, men teamet begynner i det små, med å vise kjærlighet og omsorg. 

Vi ber for: Teamet på Merdekan og barna som bor der


Du kan støtte dette prosjektet ved å gi en gave her.

Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2019. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.