Forfatter: ingebjorg

Kan tvil bli til tru?

På livsvandringa kan tvilen vandre i lag med ein. Korleis kan ein forhalde seg til den? Kan den bli drivkraft til ei djupare tru?

Read article "Kan tvil bli til tru?"

Evangeliet – «Guds kraft til frelse»

Andakt av Jesper Lemming, regionleiar Sogn og Fjordane.

Read article "Evangeliet – «Guds kraft til frelse»"

Nye fellesskap er mogleg

I det gamle bedehuset frå 1923 på Sandane har det siste året vore yrande liv. Det største barnelaget vi har i regionen har vekse fram. Over 2200 møtedeltakarar innom. Over 3000 timar frivillig arbeid nedlagt. Korleis har dette skjedd?

Read article "Nye fellesskap er mogleg"

Et møte med Jesus

Andakt av Stian Stokkebekk, fellesskapsutviklar i Acta Sogn og Fjordane.

Read article "Et møte med Jesus"

Guds omsorg for oss

Andakt av Katarina Aabrekk, tidlegare Actamedarbeidar.

Read article "Guds omsorg for oss"

Det kristne fellesskapet

Andakt av Anna Marie Skogli Vatnamo, dagleg leiar Innvik Fjordhotell

Read article "Det kristne fellesskapet"