Takk fra Okhaldhunga

– Vi har stått her så mange ganger og bedt dere om å gå med oss – og nå er vi nesten ferdige! 

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

Kristin Bøhler, Normisjons direktør i Nepal, stråler fra scenen.  På det første kveldsmøtet får deltagerne på Sommer i Sør og GF med seg en helhjertet takk fra Okhaldhunga og Nepal.

Kristin Bøhler på Normisjons generalforsamling 2018

De siste årene har veiene inn til landssbyen og sykehuset blitt stadig bedre, og tilstrømningen av pasienter har blitt desto større. Derfor har det vært nødvendig å bygge det nye sykehuset, som altså nå nesten er ferdigstilt.

– Dere har stått med oss selv om prosjektet har tatt lang tid og kostet mye penger, sa Joel Hafvenstein. Hafvenstein er direktør i Normisjons partnerorganisasjon United Mission to Nepal (UMN), som blant annet driver Okhaldhunga sykehus. Han har kommet til Normisjons generalforsamling for å fremføre en takk fra UMN. 

– Sykehuset har måttet møte mange utfordringer, ikke minst jordskjelvet i 2015 som reduserte mange til enda dypere fattigdom enn før. Disse utfordringene kunne ikke møtes med de gamle bygningene. Takk Normisjon, for at dere har vært med på dette!

Informasjon fra Nepal på GF 2018. F.v. Kristin Bøhler, Joel Hafvenstein, Dag-Håkon Eriksen (internasjonal leder i Normisjon), Erik Bøhler, Tirta Rai, Liv Wendel

– Det koster å bygge sykehus, men det koster også å drive et sykehus. Hvis vi hadde fått ett årsbudsjett for Sørlandet sykehus, kunne vi drive Okhaldhunga sykehus i nesten åtte hundre år, vitset Erik Bøhler 

Med fra Nepal var også Tirta Rai, som er hjemmehørende i landsbyen der Okhaldhunga sykehus ligger og er aktiv i menigheten der. 

– Sykehuset er viktig for oss, ikke bare for vår fysiske helse, men for vår åndelige helse. Det er en stor velsignelse å ha et slikt sykehus i vår landsby, sa Tirta til forsamlingen.  – Dette har vi på grunn av deres bønner og deres støtte.

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland fikk på vegne av Normisjon overrakt æressjal fra ansatte på Okhaldhunga sykehus og innbyggerne i landsbyen under møtet.