Utdanning og barnehage

Mange familier ser det som en tapt inntektskilde å sende barn på skole. Vi jobber for å endre holdningene til utdanning i samfunnet. Selv om flere barn nå enn tidligere fullfører skolegang er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Vårt mål er at alle barn kan fullfører skolegang.

Små barn trenger også steder de kan bli tatt vare på mens foreldre er på jobb. Spedbarn burde være langt unna støvet fra knuseverkene. Dette er innsamlede midler med på å muliggjøre.