Vi er klare

Når smittesituasjonen tillater det, er vi klare med mye spennende på programmet!

April:
17. april: Medarbeiderfest Ål
17. april: Medarbeiderfest Gol
18. april: Medarbeiderfest Hemsedal
20. april: Lunsjforedrag på Strand med Henrik Syse
25. april: Søndagsbuffet Strand
29. april: Medarbeiderfester Strand

Mai:
11. mai: Lunsjforedrag på Strand med Irene Levin
13. mai: Friluftsgudstjeneste på Gamlefjell, søndagsbuffet og foredrag Strand
23. mai: Søndagsbuffet på Strand
25.-27. mai: Seniordager på Strand

Juni:
5. juni: Normisjons generalforsamling, digital
8. juni: Lunsjforedrag på Strand med Are T. Flaten
12. juni: Normisjon region VeBus årsmøte i Drammen
16. juni: Seniortur til Veierland
19.-20. juni: Minileir, alder: 3-7 år med voksen
20. juni: Søndagsbuffet Strand
23. juni: St. Hans stevne, Strand
28.-30. juni: Lederkurs ungdom, alder: ferdig med 7. klasse t.o.m. 3.vgs
30. juni – 2. juli: Makspuls, alder: ferdig med 1. t.o.m. 3. klasse

Juli:
4. juli: Sommermøte på Strand: Terje Bø
4. juli: Søndagsbuffet på Strand
4. juli: Konsert Sveinung Hølmebakk, på Strand
5.-8. juli: Sportyfestival, alder: ferdig med 4. t.o.m. 7. klasse
11. juli: Sommermøte på Strand: Liv Eriksrød
11. juli: Søndagsbuffet på Strand
18. juli: Sommermøter på Strand: Svein Granrud
18. juli: Søndagsbuffet på Strand
25. juli: Sommermøte på Strand: Kurt Hjemdal
25. juli: Søndagsbuffet på Strand
25. juli: Kåseri på Strand, Reidun Hjemdal