Normisjon Agder Trossamfunn

Hva vi lagrer og hvorfor?
Normisjon tilbyr en kirkerettslig tilknytning til organisasjonen gjennom innmeldelse i Normisjon Agder trossamfunn. Alle som blir medlem blir registrert i trossamfunnets register. Trossamfunnet krever en bekreftelse på at en ikke er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn i Norge, og at en er døpt. Denne informasjonen lagres. Trossamfunnet lagrer også navn og kontaktinformasjon, fødselsnummer, dåpsdato og dåpssted. Barn under 15 år kan kun meldes inn av foreldre/verge for barnet. Da vil navn og kontaktinformasjon, fødselsnummer til foreldre/verge også lagres. Trossamfunnet lagrer også samtykke i forhold til om lokalt Normisjonsfelleskap skal bli orientert om medlemskapet.

Informasjon om medlemskap i trossamfunn er en sensitiv personopplysning. Opplysningene blir lagret på passordbeskyttet område som kun er tilgjengelig for den ansvarlige for trossamfunnet og de den ansvarlige har gitt tilgang for. Det oppbevares også en papirbasert kopi i låst skap.

Hvor lenge blir opplysningen lagret?
Alle medlemmer vil være lagret i registeret. Når en person melder seg ut av trossamfunnet vil opplysningene om medlemskapet beholdes. Dette for å kunne gi utmeldingsattester.

Dersom samtykke om informasjon til Normisjonsfelleskapet ønskes slettet, eller tidligere medlem ønsker å bli slettet fra registeret, må det sendes egen melding om dette til personvern@normisjon.no.

Tilbake til oversikten