Del 2 – Personvern: Spesifikke tjenester og relasjoner

Person- og kunderegister

De aller fleste personopplysninger som vi behandler, lagres i vårt person- og kunderegister (CRM). Det er her vi lagrer informasjon knyttet til personalia, leirer og arrangement, givere, medlemskap, abonnenter, verv, dato for forevist politiattest, foresatte, inngåtte avtaler osv. Dette systemet gjør det mulig for oss å holde oversikt over hvilke relasjoner den enkelte ønsker, registrere betalinger, hente ut rapporter og å følge deg opp på en god måte. Dersom du ønsker å se viktige opplysninger som er lagret om deg i vårt person- og kunderegister, anbefaler vi deg å opprette en profil på normisjon.profundo.no/minside.

Endringslogg

For å ivareta våre brukeres sikkerhet logges endringer i vårt person- og kunderegister og hvem som har utført dem i en egen endringslogg. På samme måte logges også endringer av viktig informasjon i leirpåmelding, medlemskap og tillitsverv.

Endringsloggen lagres for å kunne rette opp i feilregistreringer og lignende. Endringsloggen slettes når de tilsvarende opplysningene slettes.