SAT-7

SAT-7 sender kristne TV-programmer fra Egypt og Libanon inn mot Midtøsten og Nord-Afrika. Det gjøres på flere språk og mot ulike målgrupper. Disse følges av et stadig større publikum og responsen er stor.  

SAT-7 er en viktig støtte for de troende i regionen. Gjennom kanalen får de bibelundervisning og hverdagsprogrammer der Jesu etikk eller tenkning er en naturlig del av programmet. SAT-7 har ca. 15 millioner seere fordelt på fem kanaler, blant annet en barnekanal som er svært populær på grunn av sitt ikke-voldelige innhold. De har også SAT-7 Academy, som tilbyr undervisningsinnhold rettet mot barn som bor i flyktningleirer eller som av andre årsaker ikke får normal skolegang. SAT-7 er ikke parti-politiske og de omfatter alle kristne kirkesamfunn. Fokus er på forsoning og gode verdier.

Normisjon støtter særlig sendingene som er rettet inn mot folket i Iran som snakker farsi. Her er det mange nye troende som mangler menighetsfelleskap og forkynnelse på sitt eget språk. Disse er derfor svært takknemlige for sendingene til SAT-7. Noe av støtten går også til å dekke lønn til en medarbeider i Libanon.

Prosjektnummer: 391001

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.